GCNP uczestnikiem UN Forum on Business and Human Rights 2019!

Global Compact Network Poland uczestniczy w  najważniejszym wydarzeniu w kontekście Biznesu i Praw Człowieka – UN Forum on Business and Human Rights, które odbędzie się w dniach 25-27 listopada 2019 roku w Genewie. Temat tegorocznego wydarzenia to: “Czas na działania: rządy jako katalizatory przestrzegania praw człowieka przez przedstawicieli biznesu”. Ponadto GCNP współorganizuje jeden z paneli dyskusyjnych podczas Forum!

Co to jest UN Forum on Business and Human Rights?
Forum jest najważniejszym na świecie, corocznym spotkaniem w kontekście Biznesu i Praw Człowieka. Celem wydarzenia jest podsumowanie i wymiana doświadczeń w temacie realnych działań na rzecz wprowadzenia Wytycznych ONZ dotyczących Biznesu i Praw Człowieka. Forum przyciąga ponad 2000 ekspertów, praktyków i liderów. Trzydniowy dialog między rządami, biznesem, społeczeństwem obywatelskim, zainteresowanymi grupami i organizacjami międzynarodowymi skupia się na m.in. na potrzebie pełnego zaangażowania rządów jako podmiotów gospodarczych w implementację działań mających na celu polepszyć obecną sytuację w zakresie praw człowieka.

Global Compact Network Poland współorganizatorem.
Global Compact Network Poland współorganizuje jeden z paneli dyskusyjnych, który odbędzie się 26 listopada. Tematem sesji jest: „Corrupting the Human Rights: how business can leverage anti-corruption practices to advance respect for human rights”. Podczas panelu, z ramienia Global Compact Network Poland, przemawiać będzie Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich – Hanna Machińska, która opowie m.in. o współpracy Biura RPO z GCNP przy realizacji programów: Standard Etyki w Polsce oraz Przeciwdziałanie Szarej Strefie.

Celem sesji jest zbadanie, w jaki sposób można wykorzystać praktyczne przykłady ze świata biznesu, które przyczyniły się do zapobiegania korupcji i łamania praw człowieka.

UN Global Compact i Alliance for Integrity postarają się wykazać:

  • bezpośredni związek między korupcją a łamaniem praw człowieka w sektorze prywatnym i publicznym,
  • dobre praktyki firm w zakresie zmniejszania ryzyka związanego z prawami człowieka i korupcją, poprzez wdrożenie działań oraz programów,
  • znaczenie wspólnej pracy powyższych inicjatyw w celu szkolenia, informowania i podkreślania dobrych praktyk sektora prywatnego w tym obszarze.

O wydarzeniu będziemy informować na bieżąco, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz social mediów: FacebookTwitterLinkedIn.