Międzynarodowego Dnia Kobiet podczas konferencji „Ring the Bell for Gender Equality” została zaprezentowana nowa publikacja Global Compact Network Poland pt. „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy” – zbiór dobrych praktyk zrównoważonych firm, które są Partnerami Programu „Standard Etyki w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Standard Programu Etycznego. Różnorodność i równouprawnienie w miejscu pracy” wszystkich osób zainteresowanych problematyką równości kobiet i mężczyzn. W publikacji są przedstawione działania firm etycznych UN Global Compact wraz z ekspercką opinią na temat zniwelowania łuki placowej i znaczenie przyjętego przez firmę standardu etycznego dla zapewnienia praw kobiet w miejscu pracy.

Najważniejsze działania rekomendowane przez firm etyczne:

  • stworzenie modelu uczciwej kultury korporacyjnej;
  • transparentność procedury zatrudnienia i rozwoju;
  • dbałość o równe szanse w miejscu pracy;
  • dywersyfikacja struktury zatrudnienia na stanowiskach menedżerskich;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet w zawodach technicznych.

Publikacja powstała dzięki zaangażowaniu Partnerów programu „Standard Etyki w Polsce”.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją na naszej stronie.