Jakie zrównoważone rozwiązania mogą zaproponować firmy w sektorze chemii przemysłowej i tworzyw sztucznych? Stosowanie elementów gospodarki o obiegu zamkniętym jak biodegradowalne materiały sztuczne bądź metody związane z carbon management potwierdzają fakt, że zrównoważony rozwój się opłaca!

BASF dla Planety odbyło się 5 listopada 2019 r. w Warszawie i stało się międzysektorową dyskusją nt. zmian klimatycznych oraz koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym. Spotkanie zebrało przedstawicieli branży chemicznej oraz produkcji tworzyw sztucznych, zarówno jak i najlepszych menadżerów i ekspertów. Dyskusja toczyła się wokół najbardziej innowacyjnych trendów zrównoważonej gospodarki, do których należą m.in.:

  • Program Zarządzania Emisjami – Carbon Management: Program obejmuje trzy obszary działalności: poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych opracowanie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii;
  • Wolman – produkty do impregnacji drewna: Biodegradowalność jest immanentną cechą drewna, w przypadku tworzyw sztucznych BASF inwestuje w rozwiązania, które zredukują czas rozkładu w środowisku naturalnym.
  • Olej palmowy z zrównoważonych źródeł: Olej palmowy i olej z ziaren palmowych są dziś na ustach wszystkich – w dosłownym tego słowa znaczeniu. Oba te surowce można znaleźć w składzie co drugiego produktu sprzedawanego w supermarketach – od pizzy poprzez margarynę aż po szampony i środki czyszczące.
  • Mass Balance dla warsztatów lakierniczych: Warsztaty poszukują rozwiązań dających przewagę na rynku. Jednocześnie w branży motoryzacyjnej coraz większy nacisk kładzie się na kwestie ekologii, rozsądne gospodarowanie zasobami oraz projektowanie rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i społecznie.
  • Biodegradowalne tworzywa sztuczne: Koncepcja gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zgodnie z którą produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać.

Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Anny Siejdy, która jest przedstawicielką Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju Jerzego Kwiecińskiego:

Włączenie Polski do Rady Rządowej UNGC jest bardzo ważne dla strategii rozwojowej naszego kraju, ponieważ stanie się to impulsem do zbliżania się z Agendą 2030 oraz Celami Zrównoważonego Rozwoju”.

Justyna Głusman, dyrektor i koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni w Urzędzie m. st. Warszawy, w swoim wystąpieniu zaznaczyła jak ważna jest ochrona środowiska w miastach:

“Miasta są największymi emitentami dwutlenku węgla, ale to właśnie miasta będą liderami zmian. Taką rolę dzisiaj ma właśnie Warszawa. Od kilku miesięcy pracujemy razem z GCNP na rzecz “zielonego funduszu”, aby nasze miasto było bardziej zielone”.

W swoim przemówieniu Kamil Wyszkowski, który reprezentował GCNP, wspomniał o kampanii społecznej #WstrzymajSmog, o wspólnym projekcie z m.st. Warszawy “Zielony fundusz” oraz o tym, jak ważna jest świadomość sektora prywatnego dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Global Compact Network Poland Patronem Honorowym wydarzenia w ramach programu “Zrównoważone Miasta – SDG11”.