roz

 

GLOBAL COMPACT POLAND YEARBOOK 2016/17

 

  • Global Compact Yearbook to strategiczny raport Global Compact Poland.
  • Prezentacja mapy rozwoju Polski do 2030 roku w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG’s) przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku.
  • Prezentacja działań Członków United Nations Global Compact, które stanowią realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.
  • Inauguracja Global Compact Poland Yearbook 2016/2017 odbędzie się w ramach Gali UN Day, podczas której zostaną wręczone nagrody Architekci Rozwoju więcej tutaj.

 

roz

 

GLOBAL COMPACT POLAND YEARBOOK A CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

 

sdglw

We wrześniu 2015 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). SDGs wyznaczają ścieżkę na kolejne 15 lat, która prowadzi do zlikwidowania na świecie: skrajnego ubóstwa, nierówności społecznych i ekonomicznych oraz ochronę ziemi. 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz 169 celów powiązanych adresuje najważniejsze problemy ekonomiczne, społeczne, środowiskowe oraz administracyjne naszych czasów.

Cele inspirują do poprawy świata, w którym żyjemy, wyznaczają kierunek, w którym wspólnie powinniśmy podążyć i pokazują nam, jak mamy to zrobić. Kluczową rolę w tej zmianie odgrywać będzie odpowiedzialny biznes i inwestycje. Ważni są również liderzy zmiany i „Architekci Rozwoju ”, którzy wskazywali, będą wskazywać oraz przypominać o zasadach zrównoważonego rozwoju.

Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczają Polsce jak i pozostałym państwom świata mapę na kolejne 15 lat w której na każdym etapie rozwoju należy wziąć pod uwagę prawa człowieka, standardy pracy, ochronę środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

W związku z przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju na lata 2015-2030 Global Compact w Polsce podjęło decyzję że w ramach Yearbook 2016/2017 powstanie pierwsza wstępna analiza największych wyzwań jakie stoją przed Polską celem realizacji SDGs. 

 

roz

 

GLOBAL COMPACT POLAND YEARBOOK 2016/17

 

W raporcie Global Compact Yearbook 2016/2017 Cele Zrównoważonego Rozwoju dla świata i Polski omówione zostaną przez przedstawicieli ONZ, rządu polskiego, świata nauki i biznesu.

 

roz

 

GŁÓWNY TEMAT

 

Mapa Zrównoważonego Rozwoju dla Polski i 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju w ramach 4 obszarów United Nations Global Compact.

 

roz

 

HISTORIA YEARBOOK’A

 

Od 2009 roku UN Global Compact wydaje Yearbook, publikację dedykowaną standardom i celom ONZ oraz ich implementacji w praktyce działalności biznesowej. Yearbook pokazuje najskuteczniejsze i najbardziej innowacyjne działania firm na całym świecie. Światowa edycja Yearbooka prezentuje praktyki firm wybranych spośród ponad 13500 członków UN Global Compact obecnych w 145 państwach świata, których działania są zgodne z normami i standardami ONZ.

W oparciu o zalecenia Sekretarza Generalnego ONZ, od 2014 roku Global Compact Poland tworzy polską edycję raportu.

Czytaj Global Compact Yearbook 2015/2016