3 lipca 2019 – Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, konferencja “Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji”; prezentacja 4. edycji raportu “Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19” oraz raportu “Gospodarka Olejami Zużytymi – propozycje zmian do ustawy”

26 października 2018 – Ministerstwo Finansów, spotkanie konsultacyjne – Szara strefa w branży odpadowej

22 czerwca 2018 – Ministerstwo Finansów, Spotkanie konsultacyjne branży hazardowej

12 czerwca 2018 – Ministerstwo Finansów, Podpisanie Porozumenia pomiędzy GCNP a Krajową Administracją Skarbową

5 kwietnia 2018 – debata „Wyzwania branży paliwowej 2020” z udziałem Kamila Wyszkowskiego, podczas konferencji zorganizowanej przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN)

17 stycznia 2017 – Szkolenie dla dziennikarzy w ramach Programu “Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” w siedzibie Global Compact Poland

9 grudnia 2016 – Konferencja i Inauguracja Raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości” w Ministerstwie Finansów

6 grudnia 2016 – Posiedzenie „podstolika” spirytusowego w Ministerstwie Finansów

30 listopada 2016 – Posiedzenie „podstolika” paliwowego w Ministerstwie Finansów

28 listopada 2016 – Posiedzenie „podstolika” tytoniowego w Ministerstwie Finansów

27 października 2016 – Debata medialna w Ministerstwie Finansów dotycząca przeciwdziałania szarej strefie

11 października 2016 – Panel Szara strefa – czemu warto z niej wyjść? na VI Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach

7 października 2016 – Spotkanie konsultacyjne w Business Centre Club na temat wyzwań wymiaru sprawiedliwości wobec walki z szarą strefą

27 września 2016 – Spotkanie konsultacyjne spółek Skarbu Państwa w Ministerstwie Finansów

6-8 września 2016 – Panel dyskusyjny dotyczący szarej strefy na Forum Ekonomicznym w Krynicy

14 lipca 2016 – Spotkanie konsultacyjne w Ministerstwie Finansów – Szara strefa w Branży Tytoniowej

6 lipca 2016 – Spotkania konsultacyjne w Ministerstwie Finansów – Szara Strefa w Branży Spirytusowej

1 lipca 2016 – spotkanie medialne na temat szarej strefy z Wiesławem Jasińskim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Finansów

23 czerwca 2016 – Debata ekspercka Business Centre Club w ramach Koalicji na rzecz walki z szara strefą, przy udziale Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact

19 czerwca 2016 – Panel dyskusyjny z udziałem Dyrektora Generalnego Kamila Wyszkowskiego na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach

7 kwietnia 2016 – Konferencja i Inauguracja Raportu „Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce” w Ministerstwie Finansów

3 marca 2016 – Spotkanie konsultacyjne „Szara strefa w Polsce: szacunki i metodologia badawcza”

18 luty 2016 – Ministerstwo Skarbu Państwa, konsultacje z Ministrem Mariuszem Zagórskim, w zakresie ekspozycji spółek państwowych na szarą strefę i oszustwa podatkowe.

11 lutego 2016 – Spotkanie konsultacyjne „Szara Strefa jako Hamulec Rozwojowy Polski”; Ministerstwo Finansów, konsultacje z Ministrem Filipem Grzegorczykiem i Ministrem Wiesławem Jasińskim

28 stycznia 2016 – Ministerstwo Finansów, konsultacje z Ministrem Wiesławem Jasińskim w zakresie szacowania i przeciwdziałania nieprawidłowościom finansowym w branżach wrażliwych na infiltrację podmiotów z szarej strefy oraz strategii MF w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości finansowej.

25 stycznia 2016 – Ministerstwo Rozwoju, konsultacje z Ministrem Mariuszem Haładyjem w sprawie koordynacji prac Ministerstwa i UNGC w zakresie przeciwdziałania szarej strefie oraz wspólnych działań na rzecz transparentności funkcjonowania podmiotów gospodarczych i procedur przetargowych.

23 listopada / 15 grudnia 2015 / 15 stycznia 2016 – Najwyższa Izba Kontroli, cykl spotkań z Prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim i zespołem realizującym kontrole i przygotowującym raporty NIK w obszarze szarej strefy, w celu określenia obszarów szczególnie wrażliwych i dotychczasowych wyników procedur kontrolnych.

16 listopada 2015 – spotkanie konsultacyjne nt. szarej strefy „Jak efektywnie zwalczać lukę w podatku VAT?”

12 października 2015 – Berlin, spotkanie z udziałem Szefowej UNGC Lise Kingo oraz Dyrektora Transparency International Cobus De Swardt, w celu określenia obszarów priorytetowych dla Programu w Polsce i regionie.

8 września 2015 – debata ekspercka podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy „Szara Strefa w Polsce”

30 czerwca 2015 – Business Centre Club, debata z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, CBA, CBŚ, KG Policji nt. określenia głównych obszarów problemowych, patologii i branż szczególnie wrażliwych na penetrację organizacji przestępczych.

23 czerwca 2015 – Najwyższa Izba Kontroli podejmuje współpracę z Global Compact w Polsce

19 czerwca 2015 – posiedzenie Rady Programowej Global Compact w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej

8 września 2014 – debata ekspercka „Przeciwdziałanie szarej strefie”

30 czerwca 2014 – inauguracja Programu Przeciwdziałanie Szarej Strefie pod czas debaty „Jak walczyć z szarą strefą?”