Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP) oraz Mazowiecką Okręgową Izbą Architektów RP są organizatorami konferencji pt. „Cele Zrównoważonego Rozwoju w Architekturze i Planowaniu Urbanistycznym”, która została poświęcona wdrażaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w zakresie architektury i planowania miasta stołecznego Warszawy.

Konferencja odbyła się w dniu 25 marca 2019 roku w Warszawie, gdzie zebrała razem przedstawicieli największych polskich miast, architektów, urbanistów, ekspertów branży deweloperskiej i przedstawicieli ruchów urbanistycznych.

Podczas wydarzenia uczestniczył Kamil Wyszkowski, Representative/President of the Board Global Compact Network Poland, z tematem wystąpienia “Zrównoważone miasto. Perspektywa globalna”.

Głównym zadaniem konferencji była prezentacja sposobów na zaangażowanie się architektów na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku. Zostało podkreślone, że przy urbanistycznym lokalnym planowaniu architektura zawsze musi być dostosowana do lokalnego klimatu, kultury i do szczegółowych warunków danej lokalizacji. W trakcie konferencji Ambasada Królestwa Danii również zaprezentowała innowacyjne rozwiązania i nowe podejścia wynikające z doświadczenia Danii w realizacji SDGs.

Podstawą dla niniejszego wydarzenia jest również ogłoszenie przez Ministerstwo Środowiska w Polsce realizacji nowego projektu pt. Miejskie Plany Adaptacji (tzw. plan 44 MPA). Plan 44 MPA został ogłoszony w styczniu 2019 r. Przedstawia sobą zbiór nowych planów ds. urbanistycznej adaptacji miast o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. Do projektu Miejskie Plany Adaptacji dołączą się 44 polskich miasta, które we współpracy z Ministerstwem Środowiska wezmą udział w projekcie, aby skutecznie dostosować się do obserwowanych obecnie zmian klimatu.