Gwałtowny wzrost emisji gazów cieplarnianych osiągnął swojego szczytu, wskutek czego przez ostatnie cztery lata mieliśmy najwyższą temperaturę w historii. Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że zaczynając od 1990 roku temperatura Arktyki podniosła się o 3 stopnie Celsjusza. Jest to czynnikiem wzrostu poziomu morza, wymierania raf koralowych i innych gatunków morskich. Dla niektórych krajów jest to także zagrożeniem w zakresie dostępu do żywności.

W długiej perspektywie zmiana klimatu jest czynnikiem hamującym rozwój gospodarki narodowej, który alarmuje, że jeżeli nie podejmiemy odpowiednich działań prewencyjnych dzisiaj – jutro będzie to nam kosztować znacznie drożej. Taki stan rzeczy możemy zmienić za pomocą przekształcenia gospodarki na bardziej czystą i ekologiczną.

Uwzględniając niebezpieczeństwo wynikające ze zmian klimatycznych, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych António Guterres, wzywa liderów i decydentów światowych do wzięcia udziału w Climate Action Summit, który odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku w Nowym Jorku.

Sekretarz Generalny ONZ zaprosił liderów krajowych do zaprezentowania podczas Climate Action Summit ich własnych pomysłów i „realistycznych” planów na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych przez ich kraje o „45% do 2020 roku oraz do emisji zerowej do 2050 roku”.

Chcę wiedzieć, w jaki sposób możemy powstrzymać wzrost emisji do 2020 roku, aby w polowie 21 stulecia osiągnąć jej zerowego poziomu

– mówi António Guterres, Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Szczyt zgromadzi przedstawicieli rządów, liderów świata biznesowego, reprezentantów organizacji społecznych, międzynarodowych i pozarządowych, na których leży obowiązek wypracowania innowacyjnych rozwiązań w następujących obszarach:

  • globalne przejście na źródła energii odnawialnej;
  • rozbudowanie zrównoważonej infrastruktury miast;
  • zrównoważone zarządzanie rolnictwem, lasami i oceanami;
  • wytrzymałość i dostosowanie się do zmian klimatycznych.

Czytaj więcej