Po trzech latach od implementacji Agendy 2030, UN Global Compact Leaders Summit skupi zarówno międzynarodową społeczność liderów biznesu, inwestorów, jak i reprezentantów rządów, agend Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz społeczeństwa obywatelskiego w celu dyskusji nad progresem, który został poczyniony w osiąganiu Celów Globalnych na poziomie międzynarodowym, regionalnym oraz lokalnym.

Organizowany co roku UN Global Compact Leaders Summit jest doskonałą okazją dla wzmocnienia dialogu międzysektorowego. Tegoroczna edycja kładzie nacisk na zwiększenie aktywności interesariuszy w procesach i programach rozwijanych pod egidą Organizacji Narodów Zjednocznych.