Tegoroczna edycja, zwołanego z inicjatywy Sekretarza Generalnego António Guterresa,
UN Private Sector Forum stanowi znakomitą szansę dla liderów biznesowych, aby dołączyć do przedstawicieli państw oraz agend ONZ w dyskusji na temat pokoju, który stanowił motyw główny 73 regularnej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

UN Private Sector Forum odgrywa rolę bufora pomiędzy sektorem prywatnym, a publicznym podczas rozmów wysokiego szczebla w temacie bieżących problemów międzynarodowych. Ma za zadanie wskazać możliwe obszary aktywności biznesu w procesie osiągnięcia Zrównoważonego Rozwoju.