Serdecznie zapraszamy na Webinar dotyczący istotnej roli, jaką ogrywa 16 Cel Zrównoważonego Rozwoju, poświęcony promowaniu pokojowych i inkluzywnych społeczeństw sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi, zapewnieniu wszystkim ludziom dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz budowaniu efektywnych i odpowiedzialnych instytucji na wszystkich szczeblach, zarówno jako fundamentalna wartość biznesu jak i jako gwarant sukcesu.

Wydarzenie odbędzie się 5 września, szczegóły oraz rejestracja dostępne są tutaj.