Ministerstwo Finansów: „Debata o szarej strefie w Polsce i gospodarce olejami zużytymi”

Oficjalna strona Ministerstwa Finansów informuje o dwóch raportach Global Compact Network Poland oraz związanej z ich prezentacją konferencji „Szara Strefa & Oleje Przepracowane – propozycje regulacji”. W wydarzeniu udział wzięli m.in.Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz, Minister Finansów Marian Banaś i Piotr Walczak z tej samej instytucji oraz zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Dziedzic, ponadto przedstawiciele polskiego biura Global Compact.

Artykuł omawia najpierw raport „Przeciwdziałanie Szarej Strefie w Polsce 2018/19”. Następnie kolejny, „Gospodarka olejami zużytymi  – propozycje zmian do ustawy”, opracowany przez GCNP we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwem Finansów oraz partnerami merytorycznymi.

W artykule sporo treści poświęcono także wpływowi tej części szarej strefy, jaką jest spalanie zużytych olejów smarowych, na środowisko oraz zdrowie obywateli.

Zapraszamy do przeczytania całego artykułu>>