Nasze działania

United Legals for Ukraine!

Projekt United Legals for Ukraine został utworzony ramach programu długoterminowego […]

Raport „Zielone Finanse w Polsce 2023”

Kwestie ESG stają się coraz ważniejsze dla całego sektora finansowego […]

Opinia Rady Klimatycznej UN Global Compact Poland

Opinia Rady Klimatycznej UN Global Compact Poland wobec propozycji  Dyrektywy […]

Przeciwdziałanie szarej strefie w latach 2014-2022

„Współpraca ze wszystkimi interesariuszami odbywała się w ramach programu „Przeciwdziałanie […]

Raport Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie

Raport „Etyczna i odpowiedzialna komunikacja w biznesie” oprac. przez dr […]

Biznes i prawa człowieka – czas globalnych przemian

Pełne poszanowanie praw człowieka przez firmy i organizacje podlega nieustannym […]