Nasze działania

Apel ws. zwiększenia efektywności energetycznej budynków

UN Global Compact Network Poland dołączył do grona sygnatariuszy apelu […]

Apel „Odblokujmy potencjał lądowej energetyki wiatrowej”

Odblokujmy potencjał lądowej energetyki wiatrowej – dla bezpieczeństwa i niezależności […]

Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce”

Raport „Małe elektrownie wodne w Polsce” zawiera propozycje zmian regulacyjnych, […]

Be careful! Przeciwdziałanie handlowi ludźmi podczas kryzysu uchodźczego

Handel ludźmi jest niestety częstym zjawiskiem towarzyszącym kryzysom uchodźczym. To […]

Raport „Jakość powietrza w Polsce – stan obecny i propozycje działań naprawczych”

Choć jakość powietrza w naszym kraju systematycznie ulega poprawie, tempo […]

Raport „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu”

Premiera Raportu „Whistleblowing – dobre praktyki etycznego biznesu” odbyła się […]