Nasze działania

„United Business for Ukraine” report

Chcąc poznać skalę pomocy udzielonej po wybuchu wojny w Ukrainie […]

Discussion paper „Zrównoważone rybołówstwo”

Aby rybołówstwo morskie można było nazwać zrównoważonym, tempo odłowu eksploatowanych […]

Rekomendacje Rady Biznesowej przy World Urban Forum 11

„Recommendations for Cities” are the result of four months of hard […]

Raport UN GCNP „Konieczność transformacji obecnych modeli urbanistycznych miast”

Sektor budowlany jest określany jako jeden z najbardziej emisyjnych zarówno […]

Raport UN GCNP „Zielone szpitale”

Redukcja emisji, poprawa efektywności energetycznej szpitali, zrównoważone projektowanie budynków, cyfryzacja, […]

Raport UN GCNP „Urlopy rodzicielskie dla ojców”

Do momentu wejścia w życie dyrektywy „Work-Life Balance” zostało już […]