10 Zasad United Nations Global Compact

10 ZASAD UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT     PRAWA CZŁOWIEKA Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę. STANDARDY PRACY Firmy powinny: popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej przyczyniać się … Czytaj dalej 10 Zasad United Nations Global Compact