UN-Business Action Hub

UN-Business Action Hub

UN-Business Action Hub jest interaktywną platformą online, której celem jest angażowanie przedsiębiorstw działania wspierające programy ONZ oraz realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG)