Odpowiedzialność biznesu a Cele Zrównoważonego Rozwoju – wyniki badania

Raport „United Nations Global Compact Progress Report 2018” omawia szczegóły działania największej światowej inicjatywy z zakresu odpowiedzialności biznesu, jaką jest UN Global Compact. Jego celem jest przybliżenie i nakreślenie tego, w jaki sposób sektor prywatny może przyczynić się do wdrożenia 17 Celów Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030. 

Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2015 roku. Jednak współpraca sektora prywatnego na rzecz zrównoważonego rozwoju w ramach inicjatywy Global Compact została zainaugurowana już w 2000 roku i opiera się o 10 Zasad promujących prawa człowieka, pracownika, środowiska, a także działania antykorupcyjne.

Według informacji zawartych w Raporcie około 80% firm uczestniczących w UN Global Compact podejmuje konkretne działania zmierzające do wprowadzenia zmian zgodnych z Celami Agendy, a 66% najpierw przystosowuje się do Zasad Global Compact. Znacząco rośnie też liczba liderów biznesowych, którzy tworząc strategie firmowe oraz podejmując działania otwarcie odwołują się do odpowiedzialności biznesu za zrównoważony rozwój. Co ważne, około 86% dużych firm odnotowuje, że włącza te zasady także w dokumenty odnoszące się do ich łańcuchów dostaw, takich jak kontrakty czy zamówienia. To pozwala na większą transparentność tych relacji i rozpowszechnia lepsze standardy współpracy.

Raport opiera się o wnioski UN Global Compact Annual Survey z 2018 roku. Badanie to przedstawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 1130 firm ze 100 krajów. Więcej informacji można znaleźć na stronie badania: progress.unglobalcompact.org.

Polski oddział Global Compact działa od 2001 roku i zrzesza firmy z wielu sektorów: od finansowego i doradczego, przez chemiczny i paliwowy, aż po elektroenergetyczny i transportowy. Wśród jego głównych programów są: Standard Etyki w Polsce, Zrównoważone Miasta, czy też Przeciwdziałanie Szarej Strefie.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania.