Ojcowie dostają awans 3 razy częściej niż matki?

Ojcowie awansują 3 razy częściej niż matki?

Czy praca zdalna pogłębi lukę płci?

Covid rozwinął pracę zdalną na niewyobrażalną do tej pory skalę, a ta jak pokazują badania może przyczynić się do pogłębienia luki płci.

Wydawało by się, że pandemia przyczyniła się do jednej pozytywnej zmiany dla pracowników – pracy z domu. Do tej pory można było tylko o tym pomarzyć. Ile razy sobie to wyobrażaliśmy, zostajemy w domu, można wstać o wiele później, można pominąć prasowanie i te korki! Jednak w rzeczywistości okazało się, że nie jest tak jakby się wydawało. Szczególnie na tę skalę i przy czynnikach dodatkowych, które przyniosła pandemia, takich jak jeden z najtrudniejszych – opieka i nauka dzieci z domu.

I tu dochodzimy do nierówności w ocenie tej sytuacji, jako że opieka nad domem i domownikami częściej spada na kobiety. Z analizy pracujących rodziców wynika, kobiety i mężczyźni kompletnie odmiennie ocenili wpływ pracy z domu na rozwój swojej kariery zawodowej.

Główne wnioski:

  • Pozytywny skutek odczuło 42% mężczyzn, a tylko 15% kobiet.
  • Negatywny stosunek 9% mężczyzn, a 19% kobiet – dwa razy więcej.
  • 34%, czyli nieco 1/3 ojców otrzymała w tym czasie awans, wśród kobiet – 9%.
  • Podwyżkę – odpowiednio 26% mężczyzn, 13% kobiet.
  • Pracujące mamy 3 razy rzadziej niż ojcowie otrzymują awans w trakcie pracy z domu.

 

Wpływ na te statystki ma fakt, że kobiety częściej zarabiają mniej niż ich partnerzy, przez co u szczytu formy, gdy w grę wchodzi macierzyństwo -rezygnują z pracy, zmniejszają etat lub zakres obowiązków.

Dodatkowo badania pokazują, że mężczyźni pracując z domu są bardziej produktywni z racji mniejszej ilości czynników zakłócających. Ojcowie pracują średnio ciągiem 5,1h, podczas gdy mamy 2,6h. Potwierdza to tylko, że domem najczęściej zajmują się kobiety i po za pracą to na nie spadają prozaiczne czynności dnia codziennego, jak ugotowanie obiadu, zakupy, opieka nad dziećmi, które zajmują nie tylko dużą część dnia, ale również stanowią sumę dystraktorów, które nie pozwalają się skupić, co często powoduje spadek wydajności i jakości dostarczonej pracy.

Pandemia zatem może mieć długotrwały negatywny wpływ na awans kobiet na rynku pracy, a praca zdalna, szczególnie dla kobiet, może nie być tak pożądanym, jakby się wydawało rozwiązaniem na obecną sytuację.