Podziękowania dla RPO Adama Bodnara

Serdecznie dziękujemy Rzecznikowi Praw Obywatelskich Adam Bodnar za wieloletnie wspólne działania w zakresie praw człowieka, wsparcie i otwartość na współpracę.

Wyrażamy również uznanie dla konsekwentnej pracy Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich na rzecz przestrzegania praw człowieka, zasad demokracji, zapisów konstytucji, wolności obywatelskich i praw mniejszości.