Polityka prorodzinna na Węgrzech sukcesem dla wzrostu poziomu zatrudnienia

W 2019 roku na Węgrzech 41 % kobiet sprawowało funkcję lidera. W badaniach pod uwagę wzięto zarówno kobiety pracujące we wszystkich sektorach biznesu, jak i w administracji publicznej. Dzięki wzrostowi zatrudnienia kobiet stopa bezrobocia spadła do rekordowo niskiego poziomu 3,3 proc. Mimo to wciąż jest ich mało w branżach związanych z technologią, IT oraz dużych korporacjach.

Nie ma wątpliwości, że kobiety sprawdzają się na wysokich stanowiskach w administracji publicznej i zawsze procentowo było ich w tym obszarze najwięcej. Sięgając do historii polsko- węgierskich relacji, w średniowieczu na tronie Królestwa Polskiego zasiadła Węgierka – Królowa Jadwiga. Dlatego uważam, że wzór i tradycję mamy pod tym względem dobrą. Jednak z drugiej strony poziom wynagrodzenia kobiet na Węgrzech jest o wiele niższy niż w Skandynawii lub Zachodniej Europie.

W kwestii polityki prorodzinnej Węgry mogą pochwalić się wieloma dobrymi praktykami w tym obszarze. Od 2010 roku państwo mocno wspiera młode matki. Elastyczne podejście pozwala im na pobieranie zasiłku do 3 roku życia dziecka, nawet w momencie powrotu do pracy. Dodatkowo finansowe wsparcie wzrosło w stosunku do poprzedniego, a kobieta nie musi wybierać pomiędzy tak zwanym dodatkiem na dziecko, a pracą. Niecałe trzy lata temu pojawiła się również propozycja wsparcia dziadków opiekujących się wnukami, która weszła w życie w styczniu tego roku. Tak więc rodzice mogą wrócić spokojnie do pracy, bo babcia czy dziadek, którzy zostają w domu z dzieckiem mogą systematycznie pobierać prorodzinne wsparcie finansowe, przysługujące im do 3 roku życia dziecka. Zasiłek ten jest bardzo mocno powiązany z rynkiem pracy i przysługuje on każdej osobie, która przed zastaniem rodzicem oraz w trakcie posiadała miejsce prac. Jest to również poniekąd mobilizacja wszystkich rodaków do szybkiego powrotu do pracy oraz realizowania swojej ścieżki zawodowej.

Kolejny program przygotowany przez rząd węgierski ma na celu wsparcie świeżo upieczonych rodziców rozwijając sieć żłobków w kraju. W tej chwili działających jest 50 tysięcy miejsc w żłobkach, a w ciągu 2 lat liczba ta ma wzrosnąć do 70 tysięcy. Zwiększenie o tą konkretną ilość miejsc w żłobkach zaspokoi aktualne potrzeby społeczeństwa i każdy będzie miał możliwość posłać tam swoje dziecko. Wyżej opisane praktyki wciąż należą do nowych. Kiedy 5 lat temu wróciłam po urodzeniu dzieci do pracy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych reguły były zupełnie inne. Mimo, że widniał zapis w ustawie informujący, że przysługuje mi 6 godzinny dzień pracy to bardzo długo musiałam walczyć o swoje prawa. Doświadczenie to pokazuje, że muszą minąć lata, by zmienić sposób myślenia społeczeństwa i aby nadeszła pod tym względem zmiana.

W przypadku mojej rodziny to mąż zdecydował się skorzystać z rocznego urlopu ojcowskiego, ja w tym czasie normalnie pracowałam. Nie raz doszły do mnie złośliwe komentarze, które ludzie szeptali za moimi plecami. Nie mogli zrozumieć, że mąż po tylu dyplomach oraz ze znajomością tylu języków zajmuje się dziećmi, kiedy ja realizuję swoją karierą w dyplomacji. Inicjatywy, programy i spotkania dotyczące realizacji polityki równości płci są potrzebne, aby zmienić sposób postrzegania tych kwestii przez społeczeństwo.

Również my jako Ambasada Węgier w Polsce, staramy się być otwarci na zagadnienia związane z równouprawnieniem i równymi szansami płci. W zeszłym roku otworzyliśmy u nas w placówce kącik dla dziecka naszej nowej konsul, która, kiedy zaczęła z nami pracować, to była jeszcze w ciąży. Chciałam ze swojej strony zrobić wszystko, żeby bardzo ambitna i mądra kobieta miała możliwość, aby wzmocnić nas zespół oraz pokazać, że jako pracodawca możemy ją wspierać i dać jej szansę na pracę, jeśli tylko ma taką chęć. Pamiętam również, że przy okazji organizacji degustacji win wyłącznie dla pań z udziałem węgierskiej pani sommelier, wiele panów zgłaszało swoje niezadowolenie z tego faktu. Dlatego tym bardziej w gronie kobiet należy się spotykać i rozmawiać ze sobą.

Orsolya Zsuzsanna Kovács, Ambasador Węgier w Polsce