UN Global Compact

jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów.

Globalna baza członków UNGC

Nowa strategia UN Global Compact oraz globalna polityka członkowska na rok 2018 

Jak przygotować COP – Communication on Progress?

PRZYŁĄCZ SIĘ