UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 12 000 członków ze 145 krajów. Globalna baza członków UNGC Nowa strategia UN Global Compact oraz globalna polityka członkowska na rok 2018  Jak przygotować COP - Communication on Progress? PRZYŁĄCZ SIĘ
Fundacja Zaradni

Fundacja Zaradni

Misja i wizja Fundacji Zaradni

Misją istniejącej od roku fundacji „Zaradni” jest niesienie pomocy osobom zadłużonym i szerzenie wiedzy ekonomicznej. Ogromny nacisk w swoich działaniach kładzie ona na promocję brania odpowiedzialności za własne decyzje finansowe i świadome zarządzanie domowym budżetem. W związku z tym fundacja prowadzi specjalne programy edukacyjne, mające na celu wypełnić lukę edukacyjną w obszarze wiedzy ekonomicznej Polaków. Promuje poprzez nie świadome i bezpieczne korzystanie z instrumentów finansowych oraz daje wsparcie osobom, które często z braku odpowiedniej wiedzy popadły w długi.

Informacje o partnerach

Centra Integracji Społecznej – są to niezależne organizacje zajmujące się wsparciem dla osób znajdujących się w różnego rodzaju trudnych sytuacjach życiowych. W ramach współpracy z CIS-ami zrealizowano do tej pory edycje programu „Zaradni” w Skarżysku-Kamiennej, Tychach, Olsztynie i Bydgoszczy.

Kredyt Inkaso – inicjator powołania fundacji, jeden z liderów rynku windykacyjnego w Polsce. Swoje działania opiera na negocjacyjnym i ugodowym modelu pracy z dłużnikami. Firma działa także w Bułgarii, Rosji, Chorwacji i Rumunii. Więcej informacji o partnerze: www.kredytinkaso.pl.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów. Objęła patronatem program „Młody Menedżer – zarządzanie przyszłością”. Więcej informacji o partnerze: www.uek.krakow.pl.

Urząd Miejski Miasta Gdańsk – we współpracy z UMMG fundacja opracowała miejski program wsparcia osób zadłużonych: „Bezpieczeństwo ekonomiczne”. Więcej informacji o partnerze: www.gdansk.pl.

Realizowane projekty

 • Program „Zaradni” 
  Wyrównywanie szans społeczeństwa w procesie edukacji ekonomicznej – wspólna inicjatywa firmy Kredyt Inkaso i Centrów Integracji Społecznej z Tychów i Skarżyska-Kamiennej, Olsztyna i Bydgoszczy. Jej celem jest pokazanie, jak krok po kroku zredukować i spłacić swoje długi. Uczestnicy programu biorą udział w dwóch sesjach praktycznych szkoleń warsztatowych pokazujących, jak radzić sobie z pieniędzmi (warsztat „Zarządzanie budżetem domowym”) i wejść na ścieżkę wychodzenia z pętli długów (warsztat „Moja droga wyjścia z długów”). Prowadzący szkolenia trenerzy krok po kroku wyjaśniają uczestnikom, dlaczego popadli w kłopoty finansowe, i pokazują w przystępny sposób, jak z tymi problemami można sobie poradzić. Więcej informacji: www.fundacjazaradni.pl/program-zaradni/.
 • „Miasteczko wolne od długów”
  – społeczna akcja zorganizowana przez fundację „Zaradni”, Kredyt Inkaso i Kancelarię Forum. W tym mobilnym centrum wsparcia osób zadłużonych, które odwiedziło w listopadzie ub.r. Gdańsk, Słupsk, Szczecin, Toruń, Kraków, Rzeszów, Lublin i Łódź, , eksperci i prawnicy udzielali zainteresowanym osobom bezpłatnych porad w zakresie wychodzenia z nadmiernego zadłużenia. Informowali, jak umiejętnie i oszczędnie prowadzić domowy budżet oraz racjonalnie zarządzać własnymi finansami. Konsultacje dotyczyły też m.in. tzw. mapy wychodzenia z długu, porad prawnych o sposobach prowadzenia rozmów z firmą windykacyjną, rozróżniania działań podejmowanych przez windykatora i komornika, informacji o prawach i obowiązkach dłużnika oraz o windykacji sądowej. Więcej informacji: www.zyjebezdlugow.pl/miasteczko/.
 • „Młody Menedżer – zarządzanie przyszłością”
  przygotowywany właśnie najnowszy program fundacji „Zaradni” skierowany jest do uczniów szkół licealnych. Jest to cykl warsztatów dla młodzieży na temat tego, jak racjonalnie zarządzać własnymi pieniędzmi i jak przygotować się do pierwszych samodzielnych decyzji ekonomicznych. Celem programu jest kompleksowe przygotowanie młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie w obszarze finansów. W związku z tym niezbędne jest wyposażenie jego uczestników i uczestniczek cyklu w niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przedsiębiorczości i finansów, a także praca nad zmianą postaw i pogłębieniem samoświadomości. Po wdrożeniu edycji pilotażowej planowane jest rozpoczęcie cyklicznego programu obozów dla młodzieży licealnej – Business Camp – organizowanego dwa razy w roku. W jego ramach odbywać się będą bloki o tematyce finansowej oraz samorozwoju, wprowadzony też zostanie fakultatywny program anglojęzyczny. Więcej informacji: fundacjazaradni.pl/program-mlody-menedzer/.
 • Centrum Informacji Prawnej
  od Kwietnia ruszyło telefoniczne cetrum wspracia prawnego dla wszystkich zainteresowanych. Osoby posiadające problem z nadmiernym zadłużeniem przez 3 dni w tygodniu mają szansę skorzystać z całkowicie darmowej porady prawnej. Fundacja Zaradni jest w trakcie poszukiwania partnerów biznesowych, którzy pomogą w procesie utrzymania infolinii.