PKP Energetyka

PKP Energetyka

Spółka PKP Energetyka powstała w 2001 roku i jest jednym z czołowych polskich dostawców energii elektrycznej.

Spółka prowadzi działalność w trzech podstawowych obszarach: dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej, usług modernizacyjnych i utrzymaniowych sieci elektroenergetycznych, oraz sprzedaży paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. Wśród klientów firmy znajdują się m.in. przewoźnicy kolejowi, małe i średnie przedsiębiorstwa, duże zakłady produkcyjne oraz sieci handlowe.

PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną na terenie całej Polski, zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak i na terenie słabiej zurbanizowanych. Spółka wielokrotnie pełniła rolę lidera konsorcjów modernizujących linie kolejowe czy infrastrukturę energetyczną.

W 2014 roku PKP Energetyka S.A. osiągnęła około 4,3 mld zł przychodów ze sprzedaży oraz 49 mln zł zysku netto. W tym czasie firma sprzedała ok. 7,6 TWh energii elektrycznej, stając się piątym największym sprzedawcą energii elektrycznej w Polsce. PKP Energetyka S.A. zatrudnia ponad 6 000 osób.