Powiedz „TAK” dla edukacji klimatycznej!

Powiedz „TAK” dla edukacji klimatycznej w polskich szkołach!

Zmiana klimatu nie jest już tylko „potencjalnym” zagrożeniem, ale ma bezpośredni wpływ na życie ludzi i ekosystemów. To jedno z najistotniejszych wyzwań naszych czasów. Jesteśmy przekonani, że o zjawiskach związanych ze zmieniającym się klimatem należy mówić i uczyć w oparciu o rzetelną wiedzą opartą na konsensusie naukowym i badaniach Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu, działającego przy ONZ.
Dlatego też z okazji przypadającego 22 kwietnia Światowego Dnia Ziemi UN Global Compact Network Poland, WWF Polska, Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, IKEA Retail Polska oraz Onet.pl wspólnie, jako partnerzy, rozpoczęli kampanię społeczną „TAK! dla edukacji klimatycznej”.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na potrzebę uzupełnienia podstawy programowej w szkołach o rzetelną i opartą na potwierdzonych danych naukowych edukację na temat zmiany i ochrony klimatu.

Dołącz do nas i podpisz petycję w tej sprawie na stronie  <<www.edukacjaklimatyczna.com>>