Raport “Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka”

Czy Polski biznes jest świadomy swojej odpowiedzialności względem środowiska naturalnego? A jeśli minimalizuje swój ślad środowiskowy to czy utożsamia te działania ze swoją strategią i odpowiedzialnością również względem społeczeństwa? Na te zagadnienia staraliśmy się odpowiedzieć podczas tegorocznej konferencji podsumowującej program “Standard Etyki w Polsce”.

„Świat międzynarodowy, w tym organizacje międzynarodowe nie zawsze reagują we właściwym czasie na naruszanie praw człowieka. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, prawo do środowiska nie istnieje, mimo, że mamy 228 orzeczeń Trybunału. Czas najwyższy, aby takie traktaty jak Europejska Konwencja Praw Człowieka zaczęła skutecznie nas chronić. Powinniśmy walczyć o to, by w traktatach międzynarodowych wyraźnie zapisano, że prawo do czystego środowiska to prawo człowieka”. Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Hanna Machińska

Tegoroczna konferencja oraz raport w całości został poświęcony sprawom klimatu w kontekście podstawowych praw człowieka. Paneliści nie mieli wątpliwości, że zmiany klimatu są wynikiem działalności ludzkiej, a nie naturalnym zjawiskiem. Postępują szybciej niż przypuszczaliśmy. Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku zakończył się we wrześniu krytyczną konkluzją – nie mamy już czasu na zapobieżenie globalnej katastrofie.

“Publikowany raport “Biznes i Prawa Człowieka” wyróżnia się spojrzeniem na badaną problematykę z różnych stron, przez „pryzmat globalnych implikacji zmian klimatycznych – jak migracje, załamanie poziomu życia, czy gigantyczne koszty gospodarcze, jak i również krajowe aspekty – jak nieuzasadniony konsumpcjonizm na kredyt przyszłego pokolenia, bierność biznesu w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i jakość życia ludzi czy niedostatek zaangażowania administracji w mitygowanie i rozliczanie wszystkich za czynione szkody” stwierdził Łukasz Kolano, Executive Director Global Compact Network Poland 

Konkluzja z dyskusji jest jedna: Prawo do czystego środowiska jest niezbywalnym prawem człowieka, a sektor prywatny ma duży wkład w naruszeniu tego prawa i tylko poprzez stosowanie zasad etycznego biznesu może zapobiec degradacji środowiska.

“Firmy powinny budować swój model biznesowy w oparciu o odpowiedzialność w wymiarze społecznym i środowiskowym. Jako część sektora prywatnego – jesteśmy częścią problemów związanych z zanieczyszczeniem klimatu. Myślę, że zdanie sobie sprawy z tych problemów – jest krokiem naprzód w celu ich rozwiązania.” Alain Simonet, Prezes 3M

Biznes dysponuje bowiem narzędziami realnego skalowalnego wpływu na środowisko naturalne: jego stan zależy w dużej mierze od tego, jakie inwestycje podejmą, jakie technologie zastosują, jakie działania zaproponują swoim klientom i konsumentom.

“Jakość, bezpieczeństwo, zaangażowanie pracowników oraz efektywność – to wartości jakie przyświecają naszej firmie. Trzy spośród tych czterech nie są wartościami finansowymi. W dzisiejszych czasach nie jest możliwe budowanie firmy, która gra w światowej ekstraklasie, jeżeli nie wyjdzie się poza schemat typowo finansowy” Leszek Hołda, Członek Zarządu PKP Energetyka

Jak wynika z raportu, z krytycznej sytuacji klimatu oraz faktu, że społeczna odpowiedzialności musi być elementem budowania długofalowej strategii rozwoju firmy, zdaje sobie sprawę 87 dużych korporacji, o łącznej kapitalizacji rynkowej ponad 2,3 biliona dolarów i rocznych bezpośrednich emisji równych 73 elektrowniom węglowym.

„Biznes działa na postawie swoich kodeksów wartości, nie zobowiązań. Przykładem samoregulacji biznesu jest podjęcie działań świadomych i odpowiedzialnych w kierunku przeciwdziałania tym niekorzystnym zmianom ogólnie pojętego środowiska. Biznes to również ludzie i wspólnie kreujemy świat, w którym wszyscy chcemy żyć„  Karolina Radziszewska Dyrektor HR , członkini zarządu SKANSKA

Zasada “business as usual” nie jest do utrzymania, konieczne jest wprowadzenie zasadniczych zmian. Biznes ma bowiem narzędzia, które mogą posłużyć nie tylko do zapobiegania, ale także leczenia problemów środowiskowych – mówi dr hab. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

„Jeżeli zmiany klimatu są wykorzystywane do uzasadnienia polityki przyjaznej dla biznesu i powszechnej prywatyzacji, to zamiast zapobiegać zmianom środowiska, dochodzi do szybszej eksploatacji zasobów naturalnych i globalnego ocieplenia. Jesteśmy na skraju klimatycznego apartheidu” Philip Alston specjalny sprawozdawca ONZ ds. skrajnego ubóstwa i praw człowieka.

Relacja z konferencji

Galeria zdjęć:

Konferencja

Konferencja prasowa

Uroczysta kolacja