Premiera raportu “Klimat a Prawa Człowieka. Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka”, 10.12.2019

Co firmy mogą zrobić dla klimatu? Kim są liderzy pozytywnych zmian w Polsce?

Odpowiedź zawiera najnowszym raporcie Global Compact Network Poland „Klimat a Prawa Człowieka. Prawo do czystego środowiska jako prawo człowieka” którego oficjalna premiera będzie miała miejsce  na konferencji prasowej 10 grudnia w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w rocznicę ustanowienia przez ONZ Dnia Praw Człowieka. 

ONZ szacuje, że od 6 do 7 milionów ludzi rocznie jest poszkodowanych w skutek zanieczyszczenia klimatu. 90 procent światowej populacji oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Nie słabnie także proces ocieplenia klimatycznego – średnia temperatura jest wyższa o 1.5 stopnia Celsjusza, niż to miało miejsce w okresie preindustrialnym – można przeczytać w najnowszym raporcie Global Compact Network Poland.

Tegoroczny raport w całości został poświęcony sprawom klimatu. Jego autorzy nie mają wątpliwości, że zmiany klimatu są wynikiem działalności ludzkiej, a nie naturalnym zjawiskiem. Postępują szybciej niż przypuszczaliśmy. Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku zakończył się we wrześniu krytyczną konkluzją – nie mamy już czasu na zapobieżenie globalnej katastrofie.

 

 

– Publikacja wyróżnia się spojrzeniem na badaną problematykę z różnych stron, przez „pryzmat globalnych implikacji zmian klimatycznych – jak migracje, załamanie poziomu życia, czy gigantyczne koszty gospodarcze, jak i również krajowe aspekty – jak nieuzasadniony konsumpcjonizm na kredyt przyszłego pokolenia, bierność biznesu w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko i jakość życia ludzi czy niedostatek zaangażowania administracji w mitygowanie i rozliczanie wszystkich za czynione szkody, jak napisał w raporcie Łukasz Kolano, executive director Global Compact Network Poland

Konkluzja z raportu jest jedna: Prawo do czystego środowiska jest niezbywalnym prawem człowieka, a sektor prywatny ma duży wkład w naruszeniu tego prawa i tylko poprzez stosowanie zasad etycznego biznesu może zapobiec degradacji środowiska. Firmy dysponują bowiem narzędziami realnego skalowalnego wpływu na środowisko naturalne: jego stan zależy w dużej mierze od tego, jakie inwestycje podejmą, jakie technologie zastosują, jakie działania zaproponują swoim klientom i konsumentom.

Zasada business as usual nie jest do utrzymania, konieczne są zasadnicze zmiany w prowadzeniu działalności gospodarczej. Biznes ma bowiem narzędzia, które mogą posłużyć nie tylko do zapobiegania, ale także leczenia problemów środowiskowych – pisze Rzecznik Praw Obywatelskich dr hab. Adam Bodnar.

Na wezwanie Global Compact Network Poland odpowiedziały firmy działające w Polsce, które w raporcie podzieliły się swoimi inicjatywami i dobrymi praktykami. Jednak bez zaangażowania rządów trudno jest podejmować się takich wyzwań jak wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju, dlatego udział w napisaniu raportu mieli m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, Minister Klimatu Michał Kurtyka oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Sławomir Mazurek oraz swoje artykuły eksperckie na temat etyki w biznesie zamieścili przedstawiciele środowiska międzynarodowego i akademickiego.

W imieniu Global Compact Network Poland, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz partnerów Programu „Biznes i Prawa Człowieka – Standard Etyki w Polsce” serdecznie zapraszamy na konferencję prasową 10 grudnia, o godz. 12:00 w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.