Program Supply chain sustainability- Palm Oil w roku 2016

W 2016 Global Compact w Polsce kontynuuje działania w ramach Programu Odpowiedzialna Chemia, inicjując Program Supply chain sustainability- Palm Oil . Z uwagi na wyzwania, które związane są ze zrównoważoną gospodarką olejem palmowym, Global Compact w Polsce ponownie zaprosiło do współpracy międzynarodową organizację zajmującą się promocją standardów wykorzystania ekologicznego oleju palmowego w całym łańcuchu dostaw – Okrągły Stół na rzecz Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), a także przedstawicieli świata biznesu – firmy takie jak BASF, Ferrero, Nestle, L’Oreal, PCC Exol, Unilever, a także sieci wielkopowierzchniowe w celu wspólnego wypracowania skutecznych rozwiązań dotyczących polskiego rynku.

Program Supply chain sustainability- Palm Oil  ma na celu przedstawienie możliwości wykorzystania oleju palmowego przez przemysł chemiczny, kosmetyczny, oraz spożywczy w sposób zrównoważony, a także skupi się na analizie znaczenia oleju palmowego dla zdrowia człowieka. Realizacja Programu pozwoli zapoznać się zarówno przedsiębiorcom, jak i konsumentom z problemami środowiskowymi, społecznymi oraz zdrowotnymi związanymi z powszechnym wykorzystaniem oleju palmowego, tak by mogli oni rozwijać się, realizować swoje inwestycje i dokonywać wyborów konsumenckich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Podsumowaniu tegorocznych działań będzie służyła debata, zaplanowana na 4 października 2016, zorganizowana przez Global Compact w Polsce we współpracy z RSPO, która poprzedzi międzynarodową konferencję European Palm Oil Alliance „Palm Oil: an innovative ingredient for a sustainable future”. Zaangażowani w Program partnerzy, eksperci RSPO oraz eksperci Global Compact w Polsce przedstawią szczegóły debaty oraz dotychczasowych dyskusji w formie ogólnodostępnego dokumentu.

2
3

olej5

Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii

Program Global Compact Poland na rzecz Odpowiedzialnej Chemii realizowany jest jako jedno z działań w ramach Inicjatywy ONZ Caring for Climate, która wspiera i promuje firmy odpowiedzialne środowiskowo. Inicjatywa ta stanowi platformę wymiany doświadczeń przedstawicieli administracji, biznesu oraz środowisk akademickich, dzięki której można połączyć siły w dążeniu do zapobiegania zmianom klimatu oraz degradacji środowiska naturalnego.

 

aring-for-climate

Jak przebiega realizacja Programu

Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii zakładał realizację serii spotkań z udziałem specjalistów, przedstawicieli biznesu oraz reprezentantów administracji publicznej. Działania projektowe przewidziane i realizowane są na lata 2014-2020.


Program na rzecz Odpowiedzialnej Chemii w roku 2014

 

W roku 2014 UN Global Compact w Polsce zaprosiło przedstawicieli branży chemicznej do udziału w dwóch spotkaniach tematycznych:

Zrównoważone Miasto – efektywność energetyczna (październik 2014)

Wg aktualnych danych Polska mogłaby emitować rocznie o ok. 65 milionów ton CO2 mniej do 2030 roku dzięki energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie. Aby przyczynić się do redukcji emisji CO2 do atmosfery niezbędne jest podjęcie dyskusji pomiędzy deweloperami oraz branżą chemiczną odnośnie chemii budowlanej i jej zastosowaniu w budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy ekspertów z zakresu zrównoważonego budownictwa, przedstawicieli administracji, firmy dostarczające rozwiązania z zakresu innowacyjnej chemii budowlanej oraz przedstawicieli deweloperów, dla których kwestie zrównoważonego rozwoju są istotnym elementem rozwoju działalności.

Spotkanie będzie miało charakter kameralnej debaty.

Zrównoważony olej palmowy (listopad 2014)

  • 33% wszystkich produktów dostępnych w supermarketach zawiera olej palmowy. Jest on wykorzystywany do produkcji żywności, detergentów, kosmetyków, a także – coraz częściej – biopaliw.
  • Uprawa palm olejowych jest 10 razy bardziej wydajna niż uprawy innych roślin oleistych, takich jak soja, słonecznik czy rzepak.
  • Rocznie produkuje się ponad 50 mln ton oleju palmowego (56 mln ton w 2012 wg FAO), co sprawia, że jest to najbardziej powszechnie produkowany olej roślinny na świecie. Według szacunków FAO, światowe zapotrzebowanie na olej palmowy podwoi się do 2020 roku.
  • Według World Wildlife Fund, powierzchnia lasów deszczowych równoważna ok. 300 boiskom piłkarskim jest wycinana co godzinę, aby zrobić miejsce dla uprawy palm olejowych.
  • Wycinanie lasów tropikalnych jest obecnie odpowiedzialne za ok. 20 % emisji gazów cieplarnianych, stanowiąc jedną z głównych przyczyn zmian klimatycznych.

Certyfikowaniem „zrównoważonego oleju palmowego” zajmuje się Okrągły Stół na rzecz Oleju Palmowego (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO), międzynarodowa organizacja, której celem jest promowanie wykorzystania oleju palmowego, pochodzącego z upraw przyjaznych środowisku i nie oddziałujących negatywnie na ludność lokalną. Dotychczas olej palmowy certyfikowany przez RSPO to jedynie ponad 4 mln ton, czyli około 9% światowej produkcji oleju palmowego.