Przyłącz się

United Nations Global Compact to największa, światowa inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Wzywa firmy do tworzenia strategii i działań w oparciu o dziesięć uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne stanowiące realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Powołana w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ obecnie skupia ponad 13,500 podmiotów z ponad 170 krajów.

 

Nasza misja

United Nations Global Compact wierzy, że możliwe jest tworzenie stabilnej, zrównoważonej, globalnej gospodarki, która zapewnia trwałe korzyści dla ludzi, społeczności i rynków.

Aby sytuacja ta mogła zaistnieć United Nations Global Compact wspiera biznes w:

  • Prowadzeniu działalności w sposób odpowiedzialny, dostosowując strategie i działania do uniwersalnie przyjętych 10 zasad.
  • W podejmowaniu strategicznych działań, realizujących szersze cele społeczne, przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), ze szczególnym naciskiem na współpracę i innowacyjność.

 

Wierzymy, że biznes posiada wielką moc zmieniania świata na lepsze.

 

Jak przystąpić

Aby przystąpić do UN Global Compact należy wybrać poziom zaangażowania w działania, a następnie:

 

1.  Przesłać list intencyjny

Należy sporządzić list tzw. Letter of  Commitment, skierowany od Najwyższego Przedstawiciela (Prezesa Zarządu) do Sekretarza Generalnego ONZ, który będzie zawierał:

– deklarację zaangażowania w Global Compact oraz przestrzegania 10 zasad,

– deklarację składania rocznego raportu tzw. Communication on Progress (COP) dla członków biznesowych / Communication on Engagement (COE) dla członków pozabiznesowych (składany raz na 2 lata).

Wzory pisma do pobrania:

Członkowie biznesowi Członkowie pozabiznesowi

 

2. Wypełnić formularz online

Następnie należy wypełnić formularz online, gdzie należy założyć indywidulane konto. Podczas rejestracji należy wgrać elektroniczną wersję listu, więc nie trzeba dodatkowo wysyłać go pocztą.

Link do rejestracji :

Członkowie biznesowi   Członkowie pozabiznesowi

Po rejestracji zgłoszenie zostaje przyjęte do weryfikacji. O decyzji zostaną Państwo powiadomieni mailowo zazwyczaj w przeciągu 1-2 tygodni.

Baza członków United Nations Global Compact

 

3. Informować o swoich działaniach oraz promować swoje zaangażowanie

Członkowie United Nations Global Compact są zobowiązani do raportowania o postępach we wdrażaniu 10 zasad Global Compact. Jego celem jest zagwarantowanie i pogłębienie zobowiązań, zadbanie o rzetelność realizacji zasad oraz stworzenie bogatej skarbnicy praktyk korporacyjnych stanowiących fundament ciągłego doskonalenia.

  • Raport powinien zawierać opis podejmowanych działań i osiągniętych rezultatów (zazwyczaj w formie wskaźników ilościowych).
  • Z punktu widzenia firm stanowi narzędzie sprawowania kierownictwa, usprawniania procesu uczenia się, wspierania wysiłków na rzecz dialogu oraz promowania działań.

W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy do zapoznania się z poradnikiem dla członka biznesowego oraz członka pozabiznesowego, materiałami znajdującymi się w Strefie Wiedzy, bądź kontaktu mailowego.