Poziom zaangażowania

Członkostwo w UN Global Compact to nie tylko prestiż, ale również wiele bezpośrednich i pośrednich korzyści wynikających ze znalezienia się w gronie firm aktywnie działających w obszarze zrównoważonego rozwoju i wypełniania Celów Zrównoważonego Rozwoju SDGs. Wyróżnia się dwa poziomy zaangażowania – poziom Członka oraz poziom Sygnatariusza.

 

Poziomy zaangażowania w działania UN Global Compact:

 

Członek United Nations Global Compact aktywnie włącza się w działania instytucji zarówno w skali globalnej, jak i lokalnej.

Członek otrzymuje:

  • Pełen dostęp do zasobów globalnych oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie międzynarodowym;
  • pełen dostęp do zasobów ukierunkowanych na kraj, w którym operuje oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym;
  • pełen dostęp do platform i narzędzi internetowych UN Global Compact;
  • możliwość pełnego zaangażowania się w Global Compact Local Network, w kraju w którym operuje.

Poziom ten jest idealny dla liderów, ale także dla adeptów, którzy chcą przyspieszyć swoje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i eskalować swoje oddziaływanie na cały świat. Aby zaangażować się w poziom Członka, firma każdej wielkości musi dokonać wymaganej rocznej wpłaty finansowej na podstawie rocznego przychodu brutto.

Sygnatariusz United Nations Global Compact aktywnie angażuje się w działania instytucji na poziomie krajowym.

Sygnatariusz otrzymuje:

  • Pełen dostęp do zasobów ukierunkowanych na kraj, w którym operuje oraz możliwość podejmowania inicjatyw na poziomie krajowym;
  • podstawowy dostęp do platform i narzędzi internetowych UN Global Compact;
  • możliwość pełnego zaangażowania się w Global Compact Local Network w kraju, w którym operuje.

 

 

UN Global Compact Value Proposition  2018-2020