Adam Jędrzejczak

Adam Jędrzejczak

Prezydent Regionu Europy Wschodniej , Danfoss Poland Sp. z o.o.

Z firmą Danfoss Poland związany od 2000 roku. Od czerwca 2015 r. pełni funkcję Prezydenta regionu Europy Wschodniej i odpowiada za sprzedaż we wszystkich 17 krajach regionu. Jest także prezesem spółki Danfoss Poland oraz spółki joint venture Danfoss Saginomiya.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w okresie intensywnych przemian gospodarczych w Polsce, pracując zarówno w firmach z kapitałem zagranicznym jak i polskim. Karierę rozpoczął w Deloitte, gdzie był zaangażowany w projekty konsultingowe z zakresu restrukturyzacji przedsiębiorstw. W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zdobył głęboką wiedzę i bogate doświadczenie z efektywnego zarządzania.

Posiada tytuł magistra Finansów i Zarządzania Uniwersytetu w Łodzi oraz również MBA Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie.