Bogdan Rogala

Bogdan Rogala

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny , Signify Poland Sp. z o.o.

Bogdan Rogala jest Prezesem Zarządu oraz Dyrektorem Generalnym Signify na kraje Europy Centralno-Wschodniej.