Mirosław Siwirski

Mirosław Siwirski

Prezes Zarządu , PCC Exol SA

Mirosław Siwirski jest Prezesem Zarządu PCC Exol SA od 12 listopada 2013 r. Od 11 kwietnia 2013 r. pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki. W latach 1995 – 2003 pracował w szeregu spółek na stanowiskach kierowniczych w pionach handlowych, w tym między innymi w Star Foods SA i w Browarach Dolnośląskich Piast SA. W latach 2003-2004 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Dolnośląskim Centrum Dystrybucyjnym Sp. z o.o. W 2004 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży Krajowej w spółce Rokita Agro SA, która należała w tamtym czasie do Grupy Kapitałowej PCC. W roku 2006 został powołany na stanowisko Członka Zarządu Rokita Agro S.A. (obecnie Makhteshim-Agan Agro Poland SA), a funkcję tę pełnił do 2012 roku, obejmując w latach 2008-2009 oraz 2010-2012 stanowisko Prezesa Zarządu tej spółki. Mirosław Siwirski jest absolwentem Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) we Wrocławiu, gdzie ukończył studia magisterskie na wydziale rolniczym.