Paweł Jakubowski

Paweł Jakubowski

Prezes Zarządu , Polskie LNG S.A.

Paweł Jakubowski, Prezes Zarządu spółki Polskie LNG, z branżą energetyczną związany jest od 2007 r., kiedy jako ekspert odpowiedzialny za nadzór nad kluczowymi projektami dywersyfikacyjnymi w Polsce (m.in. terminal LNG w Świnoujściu, dostawy gazu z szelfu norweskiego) rozpoczął pracę w Ministerstwie Gospodarki. Od listopada 2007 r. do stycznia 2009 r. pracował w PGNiG S.A. w Biurze Badań i Rozwoju.

W 2009 r. dołączył do GAZ-SYSTEM, gdzie zaangażowany był w rozwój długoterminowej strategii Spółki oraz wprowadzenie nadzoru właścicielskiego nad spółką Polskie LNG S.A. Odpowiadał również za przygotowanie i realizację projektu budowy podziemnych magazynów gazu.

Od stycznia 2016 r., jako dyrektor Pionu Rozwoju w GAZ-SYSTEM, odpowiedzialny był za opracowanie i wdrożenie długoterminowego programu inwestycyjnego spółki w zakresie infrastruktury gazowej w Polsce, w tym m.in. urzeczywistnienie koncepcji Bramy Północnej poprzez rozbudowę Terminalu LNG w Świnoujściu,  oraz realizację projektu Baltic Pipe, a także rozbudowę połączeń transgranicznych z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą.

Jako dyrektor Pionu Rozwoju nadzorował działania związane z europejskimi ramami regulacyjnymi w zakresie gazu, współpracą międzynarodową i rozwojem biznesu w zakresie usług LNG.

Od października 2017 r. do marca 2018 r. pełnił funkcję również funkcję Dyrektora Zarządzającego w Polskim LNG.

Od czerwca 2017 r. zasiada w zarządzie organizacji ENTSOG zrzeszającej operatorów systemów przesyłowych gazu z państw Unii Europejskiej.

Paweł Jakubowski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Handlowej.

 

*****

 

Paweł Jakubowski, the President of the Management Board of Polskie LNG S.A., has worked in energy sector since 2007 when he started his career in the Ministry of Economy in charge of key gas supply diversification projects in Poland (e.g. LNG Terminal in Świnoujście, Norwegian Shelf gas deliveries).

From November 2007 to January 2009, Mr. Jakubowski worked in Research and Development Division at PGNiG S.A.

In 2009, Paweł Jakubowski joined TSO GAZ-SYSTEM S.A. where he has been directly involved in the development of Company’s long-term strategy and owner’s supervision over the subsidiary – Polskie LNG S.A. He was also in charge of the development and implementation of the construction project of underground natural gas storage facilities.

Since January 2016, acting as Development Division Director at GAZ-SYSTEM, Mr. Jakubowski supervised the development and implementation of the Company’s long-term investment plan in Polish gas infrastructure, including the realisation of the North-South Corridor concept through the expansion of the LNG Terminal in Świnoujście and the development of the Baltic Pipe project, as well as the expansion of cross-border interconnectors with Lithuania, Slovakia, the Czech Republic and Ukraine.

As the Director of the Development Division, he also supervised the activities related with the European regulatory framework in natural gas sector, international cooperation and business development of LNG services. Between October 2017 and March 2018 Paweł Jakubowski acted as Managing Director of Polskie LNG.

Since June 2017, Mr. Jakubowski serves on the ENTSOG Board – association of natural gas transmission systems operators in the European Union Member States.

Paweł Jakubowski has graduated from Warsaw University of Technology and Warsaw School of Economics.