Patryk Demski

Patryk Demski

Członek Zarządu. Biuro Zagospodarowania Przestrzennego i Biuro Zarządzania Nieruchomościami. , Centralny Port Komunikacyjny

Patryk Demski do 7 kwietnia był przewodniczącym rady nadzorczej spółki Centralny Port Komunikacyjny. Do lutego 2020 był członkiem Rady Polskiej Organizacji Turystycznej, a do lipca 2019 r. wiceprezesem Grupy Lotos ds. Inwestycji i Innowacji. W latach 2014-2018 był burmistrzem miasta i gminy Pelplin.

W latach 2017-2019 zasiadał w radzie nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Od 2006 do 2014 r. był zastępcą dyrektora oddziału i p.o. dyrektora oddziału w Agencji Nieruchomości Rolnych w oddziale terenowym w Gdańsku.  W latach 2011-2014 był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Tczewie, w 2006 roku pracował jako zastępca dyrektora Gabinetu Wojewody Pomorskiego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku.

Patryk Demski ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studia podyplomowe z prawa podatkowego na UMK w Toruniu i Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.