Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Dr Filip Kaczmarek

Dr Filip Kaczmarek

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, b. poseł do Parlamentu Europejskiego

 

W 1991 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Był przewodniczącym Niezależnego Zrzeszenia Studentów na UAM, na początku 1990 stał na czele studentów, którzy zajęli gmach Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Poznaniu z żądaniem przekazania go na potrzeby uczelni. W latach 1991–1992 pełnił funkcję przewodniczącego NZS na szczeblu krajowym. Należał do Stowarzyszenia „Młodzi Liberałowie”, a następnie do Stowarzyszenia „Młodzi Demokraci”. Od 1990 należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego, z ramienia którego w latach 1991–1993 był posłem I kadencji. Należał następnie do 2000 r. do Unii Wolności, a w 2004 r. przystąpił do Platformy Obywatelskiej. Od 1993 do 1995 pracował w „Głosie Wielkopolskim”, a w latach 1995–1996 w wielkopolskim oddziale Telewizji Polskiej. W latach 1998–2002 pełnił mandat radnego i funkcję wiceprzewodniczącego rady miasta Poznania. Był pierwszym dyrektorem Biura Funduszy Europejskich w Urzędzie Miasta Poznania. W 2005 r. uzyskał w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Został też adiunktem w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. W wyborach europejskich w 2004 został wybrany do PE, pracował w Komisji Rozwoju i Komisji Handlu Zagranicznego. W wyborach w 2009 skutecznie ubiegał się o reelekcję. Został członkiem grupy Europejskiej Partii Ludowej (w tym jej prezydium), przystąpił w tej kadencji do Komisji Rozwoju. W 2009 i w 2013 uznany został za najbardziej pracowitego europosła (MEP Awards) w kategorii Rozwój. W 2014 Filip Kaczmarek nie ubiegał się o reelekcję.