Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Dr Maciej H. Grabowski

Dr Maciej H. Grabowski

Prezes Zarządu , Centrum Myśli Strategicznych

Absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu na Uniwersytecie Gdańskim, ekonomista, działacz polityczny, były wykładowca uniwersytecki (Uniwersytet Gdański) i oficer marynarki handlowej.

Od 2008 do 2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, od 2013 do 2015 minister środowiska w rządzach Donalda Tuska i Ewy Kopacz. Rozwijał Polskie Forum Strategii Lizbońskiej oraz Polskie Forum Obywatelskie. Uczestniczył w pracach nad przygotowaniem Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015. Przez osiemnaście lat do roku 2008 rozwijał prywatną jednostkę badawczą – gdański Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. W drugiej połowie lat 1980-tych pracował na morzu i opłynął glob na statku PLO. Publikował książki oraz artykuły w prasie fachowej i popularnej w wielu językach. Członek rad nadzorczych spółek prywatnych, komunalnych i Skarbu Państwa. W roku 2013 był Głównym Rzecznikiem Dyscypliny Finansów Publicznych, w latach 2011-2012 członkiem Komisji Nadzoru Finansowego.

Jako wiceminister finansów stał m.in. za wprowadzeniem PIT-u elektronicznego, sms charytatywnego i opodatkowania nieodnawialnych zasobów naturalnych, takich jak rudy miedzi i srebra. Jako minister środowiska doprowadził do uproszczenia koncesji na łupki i wprowadzenia opłat za pozyskanie drewna. Po szerokich konsultacjach społecznych przyjął w 2015 r. pierwszy w Polsce Krajowy Program Ochrony Powietrza. Doprowadził do przyjęcia i wprowadzenia przez NFOŚiGW zielony budżet obywatelski.

Na wydziale ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego prowadził przez kilka lat autorski wykład. Rozwijał dialog obywatelski, aby pogłębić zaufanie między Polakami w Polskim Forum Obywatelskim, w tym poprzez Kongresy Obywatelskie i Pomorskie Kongresy Obywatelskie.

Obecnie rozwija Centrum Myśli Strategicznych – nową organizację pozarządową łączącą eksperckie podejście z potrzebami społecznymi i gospodarczymi.