Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Dr Marek Prawda

Dr Marek Prawda

Dyrektor , Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Dr Marek Prawda – studiował na Uniwersytecie w Lipsku. W latach 1979-1984 odbywał studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, gdzie w roku 1984 zdobył stopień doktora w zakresie socjologii pracy. Od roku 1987 do 1989 przebywał na stypendium naukowym na Uniwersytecie w Hamburgu. Między rokiem 1990-1992 był pracownikiem naukowym w Zakładzie Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Był ambasadorem RP w Szwecji i Niemczech. W latach 1998–2001 był pracownikiem MSZ jako wicedyrektor (w latach 1998–1999) i dyrektor (do 2001) Departamentu Europy Zachodniej oraz dyrektor sekretariatu ministra spraw zagranicznych (w 2001).

Został odznaczony Wielkim Krzyżem Zasługi Orderu Zasługi RFN, Orderem Zasługi Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Medalem Cordi Poloniae przyznanym przez Konwent Organizacji Polskich w RFN. W latach 2012-2016, pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej. 1 kwietnia 2016 został dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.