Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Janina Ochojska

Janina Ochojska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prezes Zarządu Fundacji Polska Akcja Humanitarna

Urodziła się 12 marca 1955 roku w Gdańsku. Jest absolwentką liceum im. Włodzimierza Ilicza Lenina w Zabrzu. W 1974 roku rozpoczęła studia astronomiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 1980 r. uzyskała stopień magistra. Biegle mówi po francusku i dobrze po angielsku oraz rosyjsku. Od początku studiów była związana z Duszpasterstwem Akademickim oo. Jezuitów w Toruniu. W 1976 r. podpisała list protestacyjny w sprawie poprawek do Konstytucji i od tego czasu zaangażowana była w działalność opozycyjną w środowisku toruńskim. W 1980 r. rozpoczęła pracę naukową w Pracowni Astrofizyki PAN w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była zaangażowana w tworzenie NSZZ Solidarność w Toruniu.

W 1984 r. wyjechała do Francji na niemożliwą do przeprowadzenia w Polsce operację, która uratowała jej życie. Tam po raz pierwszy przez „EquiLibre” – organizację, która powstała w Lyonie, a której celem była pomoc medyczna i żywnościowa dla szpitali i ośrodków dla chorych dzieci w Polsce – zetknęła się z ideą pomocy humanitarnej. Podczas swojej długiej rekonwalescencji pracowała jako wolontariuszka dla „EquiLibre”. Nawiązywała kontakty, wyszukiwała szpitale i ośrodki, które najbardziej potrzebowały pomocy i koordynowała przyjazdy ciężarówek do Polski. Zajmowała się również organizacją francuskich konwojów z pomocą dla Bośni.

W roku 1989, po wolnych wyborach w Polsce Alain Michel, Zbigniew Chłap, Bogdana Pilichowska i Janina Ochojska założyli Polską Fundację EquiLibre. Celem Fundacji było rozdzielanie w Polsce pomocy zagranicznej oraz propagowanie wzorów samopomocy i samoorganizacji społecznej. Po wzięciu udziału we francuskim konwoju do Bośni (1992), zorganizowanym przez EquiLibre, postanowiła wysłać pomoc z Polski dla ofiar wojny w byłej Jugosławii. Pierwszy konwój do Jugosławii zorganizowany przez Janinę Ochojską, złożony z 12 ciężarówek, wyjechał do Sarajewa w grudniu 1992 roku.

W 1994 r. Janina Ochojska wraz z innymi pracownikami, chcąc mieć całkowitą autonomię i realizować polską pomoc za granicą, odłączyła się od EquiLibre i założyła Fundację Polska Akcja Humanitarna, w której po dziś dzień sprawuje funkcję Prezesa Zarządu.