Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Leszek Wieciech

Leszek Wieciech

b. Prezes, Dyrektor Generalny , Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu.

W latach 1984-99 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. Konsul Generalny RP w Edynburgu (1995-99).  Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu, najpierw w BP Polska (Government Affairs Manager), a następnie w Clinton Climate Initiative (City Director Warsaw).

Od 2009 roku w Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego – organizacji pracodawców, zrzeszającej główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, najpierw jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny.

Odpowiedzialny za realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym. Reprezentuje POPiHN w pracach FuelsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego.

Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006).

Członek Kapituły Orderu Uśmiechu. W przeszłości członek Polskiego Komitetu UNICEF (2002-2004), zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (2003-2006).

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.