Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Leszek Wieciech

Leszek Wieciech

Doradca Zarządu Krajowego , Instytutu Kontroli Biznesowej

Ekspert w dziedzinie komunikacji zewnętrznej, CSR i lobbingu.

W latach 1984-99 w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, m.in. Konsul Generalny RP w Edynburgu (1995-99). Od 1999 związany z obszarem energii i klimatu, najpierw w BP Polska (Government Affairs Manager), a następnie w Clinton Climate Initiative (City Director Warsaw), gdzie zajmował się promocją działań na rzecz ochrony klimatu, poszanowania energii i wdrażaniem energooszczędnych rozwiązań w gospodarce odpadami, budynkach, oświetleniu miejskim i komunikacji miejskiej.

W latach 2009-2019 kierował Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, zrzeszającą główne przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw ciekłych i smarów, jako Dyrektor Generalny, a od 2013 jako Prezes-Dyrektor Generalny. Był odpowiedzialny za udaną realizację szeregu działań lobbingowych, związanych z sektorem paliwowym, np. ograniczenie szarej strefy w obrocie paliwami, doprowadzenie do obniżki interchange fee (efektem czego był rozwój obrotu bezgotówkowego w Polsce), wprowadzenie samoobsługi przy tankowaniu autogazu, etc. Reprezentował POPiHN w pracach FuelsEurope – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Rafineryjnego.

Jeden z pionierów edukacji w zakresie odpowiedzialnego biznesu (CSR) w Polsce, współautor raportu „Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce” (UNDP 2007). Członek-założyciel stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Współautor przewodnika „Bezpieczna Flota – standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowymi” (Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa 2006).

Zwolennik holistycznego podejścia do ochrony środowiska i klimatu, bezpieczeństwa ruchu drogowego i organizacji komunikacji publicznej.

Członek Kapituły Orderu Uśmiechu. W przeszłości członek Polskiego Komitetu UNICEF (2002-2004), zarządu Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (2003-2006).

Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Moskwie, studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendysta Instytutu Hoovera na Uniwersytecie Stanforda.