Leszek Wiwała

Leszek Wiwała

Prezes-Dyrektor Generalny , Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Leszek Wiwała – od czerwca 2019 r. Prezes-Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego. Z wykształcenia jest prawnikiem, ukończył studia na Wydziale Prawa i AdministracjiUniwersytetu Warszawskiego oraz w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Przez ponad 14 lat działał w branży spirytusowej. W latach 2009-2018 był Prezesem Zarządu Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy. W latach 2009-2011 był Wiceprzewodniczącym spiritsEurope w Brukseli.

Przez kilkanaście lat angażował się w rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Prowadził m.in. szereg kampanii społecznych: „Piłeś? Nie jedź!”, „Lepszy start dla Twojego dziecka”, „Stop nielegalnemu alkoholowi” oraz uczestniczył w międzynarodowych projektach mających na celu ograniczanie „szarej strefy” we współpracy m.in. z International Center for Alcohol Policy oraz ONZ Global Compact. W 2013 r. otrzymał srebrną odznakę „Zasłużony dla Służby Celnej”.

Jest autorem książki “Od gorzałki do wódki. Zarys historii polskiej wódki” (2010) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach branżowych (np. „Bimbrownictwo – wczoraj i dziś”, PFIOW z 2010 r.).