Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Dr hab. prof. nadzw. Jan Chadam

Dr hab. prof. nadzw. Jan Chadam

były Prezes Zarządu , Polskie LNG S.A.

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie29. Kierownik Laboratorium Praktyki Biznesu na UMCS.

W okresie swojej pracy zawodowej pełnił między innymi funkcje Dyrektora Finansowego, Wiceprezesa Zarządu i Prezesa Zarządu Pro Futuro S.A. w Warszawie oraz Członka Zarządu Elzab S.A. w Zabrzu. Był zatrudniony także na stanowiskach Dyrektora Finansowego w Grupie Kapitałowej SIPMA w Lublinie, Prezesa Zarządu SIP-MOT S.A. w Zamościu oraz Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego Polkomtel S.A. . Autor kilkudziesięciu publikacji krajowych i zagranicznych z zakresu finansów i zarządzania oraz wykładowca uczelni wyższych i studiów MBA. Od lutego 2009 roku Członek Zarządu, a od lipca 2009 roku był Prezesem Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Od kwietnia 2015 roku do maja 2017 sprawował funkcję Prezesa Zarządu Polskie LNG S.A.