Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Marek Plura

Marek Plura

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Ukończył studia pedagogiczne w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie, a także studia podyplomowe z zakresu psychoterapii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Jest grafikiem i poetą. Był założycielem Stowarzyszenia „Dobry Dom” i prezesem Śląskiego Stowarzyszenia Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Akcent”, a także przewodniczącym Rady Programowej Działu Integracyjno-Biblioterapeutycznego Biblioteki Śląskiej. Na arenie międzynarodowej jest wiceskarbnikiem Międzynarodowego Parlamentu Osób Niepełnosprawnych i wicedyrektorem Very Special Arts Poland. Od wielu lat, 5 maja każdego roku, w Europejskim Dniu Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych organizuje spotkania z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych. W roku 2006 został radnym Miasta Katowice, był przewodniczącym Komisji Spraw Obywatelskich i Społecznych, zaś w roku 2007 wybrano go na posła na Sejm RP. VI kadencji. Jesienią roku 2011 ponownie został wybrany do Parlamentu.