Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Muhammad Yunus

Muhammad Yunus

Ekonomista, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla

Bangladeski wykładowca ekonomii na tamtejszym uniwersytecie. Twórca pojęcia mikrokredytu. Laureat Pokojowej Nagrody Nobla z 2006 roku. W 1957 r. rozpoczął studia na Wydziale Ekonomii na Uniwersytecie Dhaka i ukończył je w 1961. Po ukończeniu studiów Yunus był asystentem w Szkole Ekonomii u profesorów – Nurula Islama i Rehmana Sobhana. Następnie w 1961 został powołany jako wykładowca ekonomii w Chittagong College. W 1965 otrzymał stypendium Fulbrighta na studia w USA. W 1971 r. uzyskał stopień doktorski z ekonomii na Vanderbilt University w ramach programu Rozwoju Gospodarczego (GPED). W latach 1969 – 1972 był adiunktem ekonomii na Middle Tennessee State University w Murfreesboro. W uzasadnieniu do przyznanej Yunusowi Pokojowej Nagrody Nobla można przeczytać: „za ich wysiłki na rzecz stworzenia warunków do ekonomicznego i społecznego rozwoju od podstaw”.