Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prof. dr hab. Anna Giza-Poleszczuk

Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego ds. rozwoju

Prof. Anna Giza-Poleszczuk jest kierownikiem Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie kapitału społecznego, rodziny w perspektywie interdyscyplinarnej, socjologii ewolucyjnej, marketingu w perspektywie socjologicznej. Na Uniwersytecie Warszawskim pracuje od roku 1981 roku, kiedy to ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Socjologii na Wydziale Filozofii i Socjologii UW. Pracę doktorską pod tytułem „Życie jako opowieść” napisała pod kierunkiem prof. Stefana Nowaka. W latach 1994-2005 pracowała w największych polskich firmach jako ekspert w dziedzinie badań rynkowych, marketingu i komunikacji, w tym m.in. jako dyrektor Działu Badań Rynku w firmie Unilever Polska w latach 1994-2000 oraz doradca Zarządu Unilever Polska ds. zasobów ludzkich oraz komunikacji marek. Była koordynatorem około 3000 badań rynkowych (jakościowych i ilościowych), z których około 20% miało zakres międzynarodowy.