Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Prof. dr hab. Bolesław Rok

Prof. dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu , Akademia Leona Koźmińskiego

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Koordynator studiów podyplomowych „CSR. Cele Zrównoważonego Rozwoju w strategii firmy”, wykładowca m.in. na studiach „Audyt wewnętrzny”, „Polityka compliance w organizacji”, „Zarządzanie zakupami”. Koordynator programu „Climate Leadership powered by UN Environment” realizowanego w ramach UNEP/GRID Warszawa. Od ponad 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca, doradca, rzecznik etyki i promotor społecznej odpowiedzialności biznesu. Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm i Startupów Pozytywnego Wpływu dla Kozminski Business Hub, współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, uczestnik wielu polskich i międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz pozytywnego wpływu, gospodarki obiegu zamkniętego, neutralności klimatycznej biznesu, przygotowywania i wdrażania programów etyki, odpowiedzialności biznesu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju.

 

Członek Zarządu Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, Rady Nadzorczej TakeTask, Fundacji mBanku, członek rad programowych w wielu organizacjach pozarządowych. Juror w konkursach branżowych, m.in. Verba Veritatis, Dobroczyńca Roku, Dyrektor Marketingu Roku, Responsible Business Awards, Stena Circular Economy Award, Deloitte Social Impact Award. Autor lub współautor szeregu książek, m.in. „Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu”, „Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie”, „Transition Redesigned”, „Biznes, etyka, odpowiedzialność”, „Understanding Ethics and Responsibilities in a Globalizing World”, “Innowacje w miejscu pracy”, „Sustainable Business Models”, “Responsible Business in Uncertain Times and for a Sustainable Future”, “Corporate Social Responsibility in Poland”, “Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania”.