Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Prof. dr hab. Bolesław Rok

Prof. dr hab. Bolesław Rok

Zastępca Dyrektora Centrum Etyki Biznesu , Akademia Leona Koźmińskiego

Ekspert Global Compact Network Poland do spraw etyki w biznesie oraz CSR. Koordynator merytoryczny Rady Programowej Global Compact Network Poland.

Zastępca Dyrektora Centrum Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego, Dyrektor naukowy studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”, wykładowca etyki i odpowiedzialności biznesu na studiach MBA w ALK. Uczestniczy w polskich i międzynarodowych projektach dotyczących etyki i odpowiedzialności biznesu, autor raportów strategicznych, opracowań i artykułów, ostatnio opublikował: Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarządzaniu (2013), „Kręgosłup moralny firmy” (Thinktank, 2013). Prawie od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu (2000), Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu EBEN (2002). Narodowy ekspert ds. CSR w Komisji Europejskiej (2003-2007). Współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm (od 2007) – publikowanego obecnie przez Dziennik Gazeta Prawna. Pełnomocnik ds. etyki w PGNiG SA. Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. edukacji na rzecz odpowiedzialnego zarządzania (PRME). Członek założyciel United Nations Global Compact Learning Forum (2001) i Principles for Responsible Management Education (2007). Przygotował oficjalną inaugurację programu Global Compact w Polsce w 2001 roku. Uczestniczy w wielu projektach prowadzonych przez UNDP, m. in. “Growing Inclusive Markets – Business Solutions to Poverty” (2006-2011), “Accelerating CSR practices in the new EU member states and candidate countries as a vehicle for harmonization, competitiveness, and social cohesion in the EU” (2007-2008), a także jest współautorem wielu prac wydawanych przez UNDP, m.in. Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Inicjatywy, programy, kodeksy (2002); From Principles to Practice (2003); Społeczna odpowiedzialność biznesu w Polsce. Wstępna analiza. Corporate Social Responsibility in Poland. Baseline Study (2007); Firma równych szans. Przewodnik dobrych praktyk, Gender Index (2007); Podstawy polityki RP w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Analiza, diagnoza, rekomendacje (2008); Creating Value for All: Strategies for Doing Business with the Poor (2008); Business Solutions to Poverty – How inclusive business models create opportunities for all in Emerging Europe and Central Asia (2010), kazusów dla UNDP Growing Inclusive Markets (2008).