Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Prof. dr hab. Tomasz Panek

Prof. dr hab. Tomasz Panek

Wicedyrektor , Instytut Statystyki i Demografii, SGH w Warszawie

W 1977 r. ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) i rozpoczął pracę w Katedrze Statystyki i Demografii. W 1982 r. obronił rozprawę doktorską ze statystyki, w 1988 r. dostał stopień doktora habilitowanego, a w 1995 r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Obecnie jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej, w którym pełni funkcję wicedyrektora, kierując jednocześnie Zakładem Statystyki Stosowanej. Zajmuje się metodami statystycznymi oraz ich zastosowaniami w badaniu zjawisk i procesów społecznych oraz gospodarczych. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół problematyki warunków życia gospodarstw domowych, w tym w szczególności sfery ubóstwa, jakości życia i nierówności społecznych. Autor, współautor i redaktor ponad stu opracowań publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą. Wielokrotnie wykonywał ekspertyzy i prowadził badania na rzecz krajowych i międzynarodowych instytucji i organizacji. Jest m. in. wybranym członkiem (elected member) International Statistical Institute, członkiem Naukowej Rady Statystycznej GUS i Komitetu Statystyki i Ekonometrii PAN oraz wiceprzewodniczącym Rady Monitoringu Społecznego. W latach 1992-2007 z-ca Redaktora Naczelnego Statistics in Transition, a od 2008 członek Komitetu Redakcyjnego.