Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Prof. dr hab. Wojciech Cellary

Prof. dr hab. Wojciech Cellary

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert ds. elektronicznego biznesu

Ekspert ds. elektronicznego biznesu, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Kierownik Katedry Technologii Informacyjnych, Członek Rady Naukowej Global Compact w Polsce

W 1974 roku ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej i rozpoczął pracę w Instytucie Automatyki. W roku 1977 obronił rozprawę doktorską z informatyki, w 1981 uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1989 tytuł naukowy profesora. W latach 1974–1992 pełnił funkcję Wicedyrektora ds. Badań Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. W latach 1992–1996 pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki we Francusko-Polskiej Wyższej Szkole Nowych Technik Informatyczno-Komunikacyjnych w Poznaniu. Jako profesor wizytujący był zatrudniony na sześciu uniwersytetach zagranicznych, na których prowadził wykłady i badania naukowe. Pełnił funkcję konsultanta Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Łączności, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komitetu Badań Naukowych, komisji Sejmu i Senatu RP.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i kierownikiem Katedry Technologii Informacyjnych na Wydziale Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. Ponadto jest członkiem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady do Spraw Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministerstwie Edukacji Narodowej, członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz członkiem Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus”. Pełni także funkcję eksperta Komisji Europejskiej. w 2002 r. uhonorowany został tytułem Kawalera Złotego Krzyża Zasługi.