Liderzy opinii Global Compact Network Poland to wysokiej klasy specjaliści w swoich dziedzinach: eksperci rządowi, wykładowcy i ludzie nauki oraz praktycy z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem.
Simona Marinescu

Simona Marinescu

United Nations Resident Coordinator , UNDP

Simona Marinescu jest Chief Development Impact Group w jednym z najważniejszych w systemie ONZ biur UNDP ds. polityki i wsparcia programów (Bureau for Policy and Programme Support) w Nowym Jorku. W latach 2011-2014 była Dyrektorem Globalnego Centrum UNDP w Stambule, zajmującego się współpracą z biznesem na rzecz rozwoju globalnych rynków oraz zrównoważonego rozwoju społecznego.

W latach 2007-2011 pracowała w obszarze ekonomii w irackich strukturach UNDP i jako Dyrektor Programu Rozwoju Sektora Prywatnego. We współpracy z rządem Iraku i jego partnerami społecznymi, inicjowała reformy strukturalne mające na celu odbudowę rynku i integrację społeczną w skomplikowanym środowisku po konflikcie.

Przed współpracą z UNDP, pracowała w Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) planując pierwszy program wsparcia dla około miliona ubogich gospodarstw domowych i restrukturyzację publicznego systemu emerytalnego. Wcześniej pracowała także jako ekspert Banku Światowego w zakresie ochrony socjalnej w rejonie Bliskiego Wschodu, w tym m.in. w Iraku, Jordanii, Maroku i Syrii.

W czasie wielkich przemian społeczno-ekonomicznych w Rumunii, które poprzedziły akces tego kraju do Unii Europejskiej, pełniła funkcję ministerialną Sekretarza Stanu ds. Pracy i Opieki Społecznej. W latach 2000-2004 uzyskała mandat do rumuńskiego Senatu, gdzie przewodniczyła Komitetowi Pracy i Spraw Społecznych, współtworząc szereg ważnych ustaw, w tym m.in. o minimalnym dochodzie gwarantowanym, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, nowego kodeksu pracy, a także ustawy o integracji społecznej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji.

W 2005 roku zajęła 10 miejsce wśród 100 kobiet, które odniosły największy sukces w Rumunii w rankingu opublikowanym przez rumuńskie czasopismo „Capital”.
Ukończyła studia MBA w zakresie stosunków międzynarodowych oraz uzyskała tytuł doktora ekonomii na Akademii Ekonomicznej ASE w Bukareszcie. Posiada dyplom Uniwersytetu Harvarda w zakresie przywództwa oraz certyfikat „Modern Labour Administration for Development” cypryjskiej uczelni Mediterranean Institute of Management. Była także redaktorem naczelnym dwóch gazet krajowych specjalizujących się w tematyce rynku pracy i spraw społecznych.