Andre Lemlyn

Andre Lemlyn

Prezes Zarządu , SUEZ Polska

Andre Lemlyn związany z Grupą SUEZ od ponad 25 lat jest ekspertem w branży gospodarki odpadami. Swoją karierę zaczynał w Czechach, a w 1999 roku, jako Dyrektor Finansowy spółki SUEZ Environnement, przyjął wyzwanie zarządzania finansami 20 spółek należących do Grupy SUEZ w Polsce, działających w wielu obszarach gospodarki odpadami i utrzymania czystości, odpowiedzialnych m.in. za odbiór i zagospodarowanie odpadów, produkcję paliw alternatywnych, prace remediacyjne, a także inne usługi dla gmin, jak sprzątanie ulic, odśnieżanie i utrzymanie terenów zielonych.

W 2005 roku Andre Lemlyn zmienił zakres obowiązków w Grupie, przechodząc do roli operacyjnej i obejmując stanowisko Dyrektora Operacyjnego. Od tego czasu kontynuował rozwój współpracy z sektorem przemysłowym, zarządzając szerokim portfolio klientów, obejmującym m.in. największe sieci handlowe w Polsce, sektor petrochemiczny, zakłady produkcyjne wielu branż, jak również małych i średnich przedsiębiorców. Od 1999 roku zasiada w zarządach spółek zależnych SUEZ w Polsce. Odpowiada również za rozwój projektów Energy from Waste, a także za realizację umowy PPP zawartej na okres 25 lat pomiędzy SUEZ i Miastem Poznań na termiczne przekształcanie odpadów stanowiących frakcję resztkową odpadów komunalnych z obszaru obsługiwanego przez ZM GOAP oraz Gminy Suchy Las, zamieszkiwanych łącznie przez 800 tysięcy mieszkańców.