Stéphane Heddesheimer

Stéphane Heddesheimer

Prezes Zarządu , SUEZ Polska

Stéphane Heddesheimer uzyskał tytuł magistra zarządzania po ukończeniu Wyższej Szkoły Zarządzania  w Rouen we Francji. W 1994r. dołączył do SUEZ jako specjalista modelowania finansowego. Od 1997 r. awansował na kierownika projektu i pracował nad międzynarodowymi przetargami koncesyjnymi na Węgrzech, w Rumunii oraz w Turcji. Począwszy od roku 2000 objął obowiązki dyrektora oddziału SITA (branża odpadowa Grupy SUEZ) w regionie Poitou we Francji. Zdobył tym samym bezpośrednie doświadczenie operacyjne związane zarówno z odpadami komunalnymi, jak i przemysłowymi.

W 2007 roku Stéphane Heddesheimer został powołany na stanowisko Wiceprezesa ds. Rozwoju Gospodarki Odpadowej na Bliskim Wschodzie i rozwinął po raz pierwszy funkcjonalności z zakresu gospodarki odpadowej firmy SUEZ w Sułtanacie Omanu w Zatoce Perskiej. W 2009 r. przybył do Polski,  by podjąć pracę na stanowisku Wiceprezesa, Dyrektora Zarządzającego SITA Polska, odpowiedzialnego za komunalną linię biznesową. Pod jego kierownictwem SITA Polska zawarła pierwszą w Polsce umowę w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego z Miastem Poznań dla finansowania, realizacji i długoterminowego zarządzania instalacją do termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Inwestycja o wartości ponad 700 mln złotych została wyróżniona przez magazyn „Infrastructure Journal”, który określił ją mianem European Waste Deal of the Year roku 2013. Kolejnym wyróżnieniem był nadany rok później tytuł Best Fathfinder Project, przyznany przez „Partnerships Bulletin” za innowacyjne połączenie finansowania tego projektu z unijnym Funduszem Spójności.

Od 2015 roku Stéphane Heddesheimer nadzorował rozwój SUEZ na Bałkanach Zachodnich, gdzie SUEZ z japońskim partnerem Itochu zdobyli w 2017 roku 25-letną umowę z miastem stołecznym Serbii w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, mającą na celu remediację działającego od 40 lat wysypiska  w Belgradzie i rozwój nowoczesnych instalacji do zagospodarowania odpadów za kwotę inwestycji w wysokości 300 mln€, w tym instalacji do termicznego przekształcania o przepustowości 340 ton na rok.

Od 2017 Stéphane Heddesheimer wrócił do Polski na stanowisko Prezesa SUEZ Polska.
W latach 2017-2019 SUEZ w Polsce umocnił pozycję w branży gospodarowania odpadami w związku
z wdrożeniem produktów cyfrowych. Powstał w Polsce pierwszy e-commerce oferujący odbiór odpadów  i ślad za nim szereg rozwiązań dla mieszkańców oraz partnerów biznesowych. Działania te dostrzegła  i wyróżniła Polska Izba Ekologii, a podczas Szczytu Klimatycznego COP24 SUEZ w Polsce otrzymał nagrodę Architekta Rozwoju przyznaną przez UN Global Compact. W 2019 roku SUEZ oddał  do użytkowania oczyszczalnię ścieków dla miasta Mława w ramach kolejnego Partnerstwa Publiczno Prywatnego tym razem w dziedzinie gospodarki wodnej.