Tomasz Stępień

Tomasz Stępień

Prezes Zarządu , GAZ-SYSTEM S.A.

Pracuje w GAZ-SYSTEM od 2008 roku, na różnych stanowiskach. W spółce zajmował się koordynacją projektu budowy terminalu LNG i nadzorem właścicielskim nad spółką Polskie LNG, następnie kierował działem analiz. Brał czynny udział w pracach nad strategią GAZ-SYSTEM S.A. Ostatnio pełnił funkcję kierownika projektu budowy podziemnego magazynu gazu w wysadach soli. W wyniku tych prac w listopadzie 2013 roku GAZ-SYSTEM S.A. otrzymał od Ministra Środowiska koncesję na rozpoznanie geologiczne złoża soli kamiennej w wysadzie solnym Damasławek w centralnej Polsce.

W latach 2007-2008 pracował w Polskim Górnictwie Naftowym i Gazownictwie S.A. w Departamencie Projektów Dywersyfikacyjnych, gdzie zajmował się między innymi projektem budowy terminalu LNG oraz gazociągu Baltic Pipe. Wcześniej w latach 2005-2007 był zastępcą dyrektora Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii w Ministerstwie Gospodarki. Odpowiadał między innymi za przygotowanie rządowych dokumentów dotyczących sektora gazu ziemnego i przemysłu naftowego („Polityka dla przemysłu gazu ziemnego”, „Polityka rządu RP dla przemysłu naftowego”). W Ministerstwie Gospodarki odpowiadał także za nadzór nad wdrożeniem tych dokumentów przez spółki z sektora. Był odpowiedzialny z ramienia Ministerstwa Gospodarki za tworzenie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. Współpracował ze spółkami z sektora gazu ziemnego przy realizacji projektów dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

Zasiadał w radach nadzorczych spółek Nafta Polska S.A. (wiceprzewodniczący) i Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa Gazoprojekt SA.

Tomasz Stępień jest absolwentem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.