Zbigniew Nowik

Zbigniew Nowik

Prezes Zarządu , OT Logistics S.A.

Pan Zbigniew Nowik jest doktorem nauk ekonomicznych (absolwentem Université Paris-Dauphine), autorem licznych publikacji ekonomicznych i książki „Nowe instrumenty finansowe i giełdy przyszłości” (1994). W latach 1990-1993 pracował we Francji w departamentach międzynarodowych firm ubezpieczeniowych – Union Francaise de Reassurance, Grupa Azur, AXA International – gdzie zajmował się reasekuracją oraz ekspansją m.in. na Europę Środkowo-Wschodnią. Po powrocie do Polski doradzał inwestorom zagranicznym wchodzącym na rynek polski lub bezpośrednio zarządzał ich inwestycjami. Między innymi był dyrektorem finansowym francuskiej sieci dystrybucji Castorama i dyrektorem zarządzającym jej pierwszego supermarketu, jak również dyrektorem finansowym holenderskiej spółki Campina, gdzie prowadził projekt restrukturyzacji oraz zarządzał grupą mleczarni w Polsce. Ponadto pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IMPEXMETAL S.A. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ROLIMPEX S.A.

Pan Zbigniew Nowik z Grupą Kapitałową OT Logistics jest związany od 2002 roku. W latach 2002-2015 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej OT Logistics S.A., zaś od czerwca 2015 roku pozostaje Prezesem Zarządu OT Logistics S.A., gdzie odpowiada za planowanie strategiczne rozwoju Grupy.