Raport „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”

W odpowiedzi na potrzebę wdrożenia prawa wodorowego UN Global Compact Network Poland przygotował raport „Prawo wodorowe – środowisko regulacyjne wspierające rozwój gospodarki wodorowej”. W raporcie uwzględniony został głos biznesu, który wskazuje swoje oczekiwania względem kształtującego się w Polsce prawa wodorowego.

Unijna strategia wodorowa zakłada zdecydowane działania na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej w oparciu o OZE i elektrolizery. W strategii do 2030 r. Unia Europejska deklaruje osiągnięcie 40 GW mocy zainstalowanej elektrolizerów w UE, 10 mln ton odnawialnego wodoru 80-120 GW mocy w OZE dedykowane dla produkcji wodoru. Przy tym przeznacza nakłady finansowe na wysokości 320-460 mln euro na wsparcie wdrożenia strategii. Co ważne, to pierwszy dokument, który dokonuje oficjalnego podziału wodoru na rodzaje ze względu na pochodzenie i emisyjność. To rozróżnienie pozwala na priorytetowe traktowanie rozwoju wodoru odnawialnego w strategii Komisji Europejskiej. Strategia kładzie nacisk na potrzebę rozwoju transgranicznej infrastruktury przesyłowej i magazynów wodoru, aby połączyć centra produkcji z rynkami zbytu wodoru.

Podstawą do wdrożenia Strategii wodorowej KE w życie jest odpowiednie otoczenie regulacyjne, także na poziomie poszczególnych krajów. Polska strategia wodorowa zakłada rozwój gospodarki wodorowej w modelu Power-to-X. Ten model opiera się na wzroście wykorzystania odnawialnej energii do produkcji wodoru i następnego użycia wyprodukowanego wodoru w kolejnych sektorach gospodarki w celu ich dekarbonizacji.

Pakiet regulacji, powszechnie znany jako prawo wodorowe, ma objąć nowelizacją takie ustawy, jak: ustawa prawo energetyczne, ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych, ustawa o odnawialnych źródłach energii oraz ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Raport dostępny jest pod linkiem: Raport_Prawo_wodorowe